Навчально-методичні матеріали

У 2023/2024 навчальному році кафедра цивільного права забезпечує викладання:

– магістрантам 1-го курсу двох обов’язкових навчальних дисциплін «Актуальні проблеми приватного права» та «Договір як універсальна форма правового регулювання» та тринандцяти навчальних дисциплін вільного вибору здобувача вищої освіти;

– магістрантам 2-го курсу  – семи навчальних дисциплін вільного вибору здобувача вищої освіти.

перший семестрдругий семестртретій семестр

Назва дисципліни Інші матеріали Методичні вказівки для семінарських занять Методичні вказівки для самостійної роботи
ДОГОВІР ЯК УНІВЕРСАЛЬНА ФОРМА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  інд. завд. денна заочна денна заочна
ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ інд. завд. денна + заочна денна заочна
ІНВЕСТИЦІЙНЕ ПРАВО інд. завд. денна + заочна денна заочна
КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ  інд. завд. денна + заочна денна + заочна
КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ  інд. завд. денна заочна денна заочна
ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА  інд. завд. денна + заочна денна + заочна
МЕДИЧНЕ ПРАВО інд. завд. денна +заочна денна +заочна
СПОЖИВЧЕ ПРАВО інд. завд. денна / заочна денна / заочна

Назва дисципліни Інші матеріали Методичні вказівки для семінарських занять Методичні вказівки для самостійної роботи
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРИВАТНОГО ПРАВА  інд.завд. денна заочна денна заочна
АКЦІОНЕРНЕ ПРАВО інд. завд. денна заочна денна  +  заочна 
ДОГОВІРНЕ ПРАВО ЄС інд. завд. денна + заочна   денна + заочна
ЗДІЙСНЕННЯ ТА ЗАХИСТ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ інд. завд.  денна + заочна  денна + заочна 
МІЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ АРБІТРАЖ інд. завд. денна + заочна  денна + заочна 
НАБУТТЯ, РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ЗАХИСТ РЕЧОВИХ ПРА інд. завд. денна заочна  денна + заочна
ПРАВОВИЙ СТАТУС КОРПОРАЦІЙ В ПРАВІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ (англ. мовою) інд. завд. денна + заочна денна +зачна

Назва дисципліни Інші матеріали Методичні вказівки для семінарських занять Методичні вказівки для самостійної роботи
ДОГОВОРИ У СФЕРІ НАДАННЯ ПОСЛУГ  інд. завд. денна + заочна денна + заочна
КОРПОРАТИВНІ ПРАВА ПОДРУЖЖЯ               інд. завд. денна + заочна денна + заочна 
НЕДОГОВІРНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ  інд. завд. денна + заочна денна + заочна
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБІГУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ інд. завд.  денна + заочна денна + заочна
САНКЦІЇ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ  інд. завд. денна заочна денна заочна
СУДОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ інд. завд. денна заочна денна заочна
УНІВЕРСАЛЬНЕ ПРАВОНАСТУПНИЦТВО В КОРПОРАТИВНИ ПРАВОВІДНОСИНАХ  інд. завд. денна + заочна  денна заочна