Навчально-методичні матеріали

У 2022/2023 навчальному році кафедра цивільного права забезпечує викладання:

– магістрантам 1-го курсу обов’язкової навчальної дисципліни «Актуальні проблеми публічного і приватного права» та вісімнадцяти навчальних дисциплін вільного вибору студента;

– магістрантам 2-го курсу  – семи навчальних дисциплін вільного вибору студента.

ПР(м1)-03 і ПРз(м1)-03ПР(м2)-03 ПР(м1)-02 і ПРз(м1)-02ПРз(м2)-02

І семестр
Інші матеріали Методичні вказівки для семінарських занять Методичні вказівки для самостійної роботи
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА (доц.  Банасевич І.І.) інд. завд. денна заочна денна / заочна
ДОГОВІР ЯК ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ФОРМА ТОВАРНОГО ОБОРОТУ (доц. Гейнц Р.М.) інд. завд. денна заочна денна заочна
СПОЖИВЧЕ ПРАВО (доц. Гришко У.П.) інд. завд. денна / заочна денна / заочна
МЕДИЧНЕ ПРАВО (доц. Гейнц Р.М.) інд. завд. денна /заочна денна заочна
ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА (доц. Схаб-Бучинська Т.Я.) інд. завд. денна / заочна денна / заочна
ІI семестр
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПУБЛІЧНОГО І ПРИВАТНОГО ПРАВА (проф. Мироненко І.В.) інд. завд. денна заочна денна заочна
НАБУТТЯ, РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ЗАХИСТ РЕЧОВИХ ПРАВ (доц. Гейнц Р.М.) інд. завд. денна   денна
ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ (доц. Банасевич І.І.) інд. завд. денна  заочна денна  заочна
МІЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ АРБІТРАЖ (проф. Мироненко  І.В.) інд. завд. денна / заочна  денна / заочна 
ДОГОВІРНЕ ПРАВО ЄС (доц. Гришко У.П.) інд. завд. денна / заочна денна / заочна

ІIІ семестр Інші матеріали Методичні вказівки для семінарських занять Методичні вказівки для самостійної роботи
ДОГОВОРИ У СФЕРІ НАДАННЯ ПОСЛУГ (доц. Гейнц Р.М.) інд. завд. денна / заочна денна заочна
САНКЦІЇ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ (проф. Зозуляк О.І.) інд. завд.  денна заочна денна заочна
СУДОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ (доц. Стефанишин Н.М.) інд. завд. денна заочна денна заочна
НЕДОГОВІРНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ (доц. Гришко У.П.) інд. завд.  денна / заочна денна / заочна

І семестр Інші матеріали Методичні вказівки для семінарських занять Методичні вказівки для самостійної роботи
БАНКІВСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ (проф. Зозуляк О.І.) денна заочна денна заочна
КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ (проф. Зеліско А.В.) інд. завд. денна заочна денна заочна
ІНВЕСТИЦІЙНЕ ПРАВО (проф. Зеліско А.В.) інд. завд. денна / заочна денна заочна
КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ (доц. Сіщук Л.В.) інд. завд. денна заочна денна заочна
ЛІКВІДАЦІЯ ТА БАНКРУТСТВО ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ТОВАРИСТВ (проф. Зозуляк О.І.)    денна заочна  денна заочна
ІІ семестр
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПУБЛІЧНОГО І ПРИВАТНОГО ПРАВА (проф. Мироненко І.В.) інд. завд. денна заочна денна заочна
АКЦІОНЕРНЕ ПРАВО (проф. Зеліско А.В.) інд. завд. денна заочна денна заочна
ПРАВОВИЙ СТАТУС КОРПОРАЦІЙ В ПРАВІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ (англ. мовою) (проф. Зеліско А.В.) інд. завд. денна заочна денна заочна
ЗДІЙСНЕННЯ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ (доц. Сіщук Л.В.) інд. завд. денна заочна денна заочна
ОХОРОНА І ЗАХИСТ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ (доц. Сіщук Л.В.) інд. завд. денна заочна денна заочна

ІIІ семестр Інші матеріали Методичні вказівки для семінарських занять Методичні вказівки для самостійної роботи
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБІГУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ (проф. Зозуляк О.І.) денна / заочна денна / заочна
КОРПОРАТИВНІ ПРАВА ПОДРУЖЖЯ (доц. Схаб-Бучинська Т.Я.) заочна заочна
ПЕРЕВАЖНІ ПРАВА В КОРПОРАТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ (проф. Коструба А.В.) денна / заочна денна / заочна