Навчально-методичні матеріали для підготовки до семінарських занять та забезпечення самостійної роботи студентів

У 2023/2024 навчальному році кафедра цивільного права здобувачам ступеня бакалавр спеціальності 081 Право денної та заочної форм навчання забезпечує викладання чотирьох обов’язкових навчальних дисциплін: Основи римського приватного права (доц. Олійник О.С.), Цивільне право України (Гейнц Р.М., Банасевич І.І.),  Міжнародне приватне право (Мироненко І.В.), Цивільне право (Зеліско А.В., Банасевич І.І.) та дванадцяти вибіркових навчальних дисциплін: Основи римського приватного права (Олійник О.С.), Сімейне право України (Схаб-Бучинська Т.Я.), Право інтелектуальної власності (Стефанишин Н.М.), Правове регулювання інтелектуальної власності в країнах ЄС (Стефанишин Н.М.), Сімейне право України та країн ЄС (Сигидин М.М.), Господарське право України (Олійник О.С.), Підприємницьке право України (Гришко У.П.), Охорона державної, службової та особистої таємниці (Кузьмич О.Я.), Конкурентне право (Банасевич І.І.), Державне регулювання економічної діяльності (Стефанишин Н.М.), Спадкове право (Зозуляк О.І.), Захист прав споживачів в ЄС (Гришко У.П.), Контрактне право ЄС (Схаб-Бучинська Т.Я.), Право компаній ЄС (Зеліско А.В.).

1-й курс / ОП Право 2-й курс / ОП Право 3-й курс / ОП Право 4-й курс / ОП Право 2-й курс / ОП МЄП 3-й курс / ОП МЄП 4-й курс / ОП МЄП

Інші види Методичні вказівки для семінарських занять Методичні вказівки для самостійної роботи
весняно-літній семестр 
ОСНОВИ РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА (доц. Олійник О.С.)  інд. завд. денна ф.н. заочна ф.н. денна ф.н. заочна ф.н.

Інші види Методичні вказівки для семінарських занять Методичні вказівки для самостійної роботи
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ            (доц. Гейнц Р.М.)

 

інд. завд. денна  3-й сем. заочна 3-й сем. денна ф.н. заочна ф.н.
денна 4-й сем. заочна 4-й сем.
весняно-літній семестр / вибіркові дисципліни
ОСНОВИ РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА (доц. Олійник О.С.)  інд. завд. денна ф.н. заочна ф.н. денна ф.н. заочна ф.н.
СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ    (доц. Схаб-Бучинська Т.Я.) інд. завд. денна ф.н. заочна ф.н. денна ф.н. заочна ф.н.
ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ (доц. Стефанишин Н.М.)  інд.завд. денна ф.н. + заочна ф.н. денна ф.н. + заочна ф.н.

Інші види Методичні вказівки для семінарських занять Методичні вказівки для самостійної роботи
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ          (доц. Банасевич І.І.) інд. завд. денна ф.н. заочна ф.н. денна ф.н. заочна ф.н.Інші види Методичні вказівки для семінарських занять
Методичні вказівки для самостійної роботи
МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО (доц. Мироненко І.В.) інд. завд. денна  ф.н.  заочна ф.н. денна ф.н. заочна ф.н.
осінній семестр / вибіркові дисципліни:
ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ (доц. Олійник О.С.)  інд. завд. денна ф.н. заочна ф.н. денна ф.н. заочна ф.н.  
ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ (викл. Гришко У.П.) інд. завд. денна + заочна ф.н. денна + заочна ф.н.
ОХОРОНА ДЕРЖАВНОЇ, СЛУЖБОВОЇ ТА ОСОБИСТОЇ ТАЄМНИЦІ                           (доц. Кузьмич О.Я.)  інд. завд. денна + заочна ф.н. денна + заочна ф.н. 
весняний семестр / вибіркові дисципліни:
КОНКУРЕНТНЕ ПРАВО                            (доц. Банасевич І.І.) інд. завд. денна ф.н. заочна ф.н. денна + заочна ф.н.
СПАДКОВЕ ПРАВО (проф. Зозуляк О.І.)  інд. завд. денна ф.н. + заочна ф.н. денна ф.н.+заочна ф.н.
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ                (доц. Стефанишин Н.М.)  інд.завд. денна ф.н. заочна ф.н. денна ф.н.  заочна ф.н.  

Інші види Методичні вказівки для семінарських занять Методичні вказівки для самостійної роботи
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО (проф. Зеліско А.В.) інд. завд. денна ф.н. 1-й сем.
денна ф.н. 2-й сем.
денна ф.н.
Вибіркові дисципліни весняно-літнього семестру:
ОСНОВИ РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА (доц. Олійник О.С.)  інд. завд. денна ф.н. заочна ф.н. денна ф.н. заочна ф.н.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В КРАЇНАХ ЄС (доц. Стефанишин Н.М.)  інд. завд. денна ф.н. заочна ф.н. денна ф.н.+заочна ф.н.
СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄС (викл. Сигидин М.М.)
інд. завд. денна ф.н. денна ф.н. 

Інші види Методичні вказівки для семінарських занять Методичні вказівки для самостійної роботи
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО (доц. Банасевич І.І.)  інд. завд. денна ф.н. заочна ф.н. денна ф.н. заочна ф.н.

Інші види Методичні вказівки для семінарських занять Методичні вказівки для самостійної роботи
МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО         (проф. Мироненко І.В.)  інд. завд. денна  ф.н. заочна ф.н. денна ф.н. заочна ф.н.
Вибіркові дисципліни весняно-літнього семестру:
ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ В ЄС            (доц. Гришко У.П.)  інд. завд.
денна + заочна ф.н. денна + заочна  ф.н.