ОР Доктор філософії

Кафедра цивільного права розпочала підготовку  докторів філософії за спеціальністю 081 «Право» з 2016 року. Станом на 1 лютого 2024 року на кафедрі цивільного права виконуються 19 дисертаційних досліджень на здобуття ступеня доктора філософії з галузі права за спеціальністю 081 «Право».

Тематика досліджень Захисти дисертаційних робітІнформація про освітній процесНавчально-методичні матеріали 1-й курсНавчально-методичні матеріали 2-й курс

1-й рік навчання

денна форма навчання:

1.  Дуркач Іван Іванович – «Технологічні парки як учасники цивільних правовідносин» (науковий керівник – докторка юридичних наук, професорка кафедри цивільного права Зеліско А.В.);

2. Данищук Михайло Любомирович – «Правове регулювання надання цифрових послуг» (науковий керівник – доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права Мироненко І.В.);

3. Купріянчук Антон Валерійович – «Штучний інтелект як об’єкт цивільних правовідносин» (науковий керівник – кандидатка юридичних наук, доцентка, завідувачка кафедри цивільного права Гейнц Р. М.);

4. Соломка Тарас Васильович – «Правове регулювання корпоративних конфліктів» (науковий керівник – кандидатка юридичних наук, доцентка кафедри цивільного права Сіщук Л.В.) (академічна відпустка з 1 лютого 2024 р. до 31 січня 2025 р.);

заочна форма навчання:

5. Качур Катерина Ігорівна – «Фермерські господарства як учасники цивільних правовідносин» (науковий керівник – докторка юридичних наук, професорка кафедри цивільного права Зеліско А.В.);

2-й рік навчання

денна форма навчання:

1. Давидович Андрій Віталійович – «Договір купівлі-продажу майбутнього об’єкта нерухомості» (науковий керівник – докторка юридичних наук, професорка кафедри цивільного права Зеліско А. В.);

2. Геник Олександр Романович – «Цивільна правосуб’єктність професійних учасників ринків капіталу та її реалізація» (науковий керівник – докторка юридичних наук, професорка кафедри цивільного права Зеліско А. В.)

3.  Гронік Олексій Олегович –«Механізм відшкодування шкоди, завданої діями країни-агресора» (науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Зайчук О.В.);

4. Іщук Денис Васильович – «Укладення та виконання кредитного договору, забезпеченого заставою» (науковий керівник – кандидатка юридичних наук, доцентка, завідувачка кафедри цивільного права Гейнц Р.М.);

5. Сковронський Віктор Іванович – «Цивільно-правове регулювання управління підприємницькими юридичними особами» (науковий керівник – кандидатка юридичних наук, доцентка кафедри цивільного права Сіщук Л.В.);

3-й рік навчання

денна форма навчання:

1.  Максимів Любомир Михайлович – «Нематеріальні блага як об’єкти цивільних правовідносин» (науковий керівник – докторка юридичних наук,  професорка кафедри цивільного права Зозуляк О. І.);

заочна форма навчання:

2. Гнідан Юлія Ігорівна – «Солідарні зобов’язання в цивільному праві  України» (науковий керівник – кандидатка юридичних наук, доцентка кафедри цивільного права Банасевич І.І.);

3.  Богатчук Марта Олегівна – «Науковий парк як суб’єкт цивільних правовідносин» (науковий керівник – кандидатка юридичних наук, доцентка, заступник директора навчально-наукового інституту Олійник О. С.) (академічна відпустка з 10 липня 2020 р. до 23 серпня 2026 р.).

4-й рік навчання

денна форма навчання:

1. Гаргат Ілля Михайлович – «Несправедливі умови договору в цивільному праві України» (науковий керівник – кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри цивільного права Банасевич І. І.);

заочна форма навчання:

2. Гаполяк Тарас Володимирович – «Договір про створення господарського товариства: цивільно-правовий аспект» (науковий керівник –  докторка юридичних наук, професорка кафедри цивільного права Зозуляк О. І.) (академічна відпустка з 1 грудня 2023 р. до 30 листопада 2024 р.);

3. Савчук Валерій Петрович – «Корпоративний секретар як учасник корпоративних відносин» (науковий керівник – заступник дипектора ННЮІ, кандидатка юридичних наук, доцентка кафедри цивільного права Олійник О. С.) (академічна відпустка з 1 лютого 2024 р. до 31 січня 2025 р.);

4. Сікора Вікторія Євгенівна – «Правове регулювання діяльності загальних зборів учасників (акціонерів) корпорацій» (науковий керівник – докторка юридичних наук,  професорка кафедри цивільного права Зозуляк О. І.) (академічна відпустка з 1 січня 2024 р. до 31 грудня 2024 р.).;

5. Чічак Леся Михайлівна – «Захист суб`єктивних цивільних прав сторін договору споживчого кредиту» (науковий керівник – кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри цивільного права Банасевич І. І.) (академічна відпустка з 01.11.2023 р. до 08 листопада 2024 р.);

вечірня форма навчання:

7. Шиманська Наталія Станіславівна – «Зміна умов договору» (науковий керівник – кандидатка юридичних наук, завідувачка відділу міжнародних зв’язків Сигидин М.М.).

Відповідність тем аспірантів опублікованим працям їх керівників.

Станом на 1 березня 2024 року аспірантами кафедри захищено 10 дисертаційних робіт на здобуття ступеня доктора філософії з галузі права:

  1. Мартинюк Володимир Анатолійович – «Природні об’єкти та природні ресурси як об’єкти цивільних прав» (науковий керівник – д.ю.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України Луць В. В.). Захист відбувся 26 листопада 2020 року. Завантажити.
  2. Погуть Олександр Петрович – «Припинення непідприємницьких юридичних осіб» (науковий керівник – д.ю.н., професор кафедри цивільного права Зозуляк О. І.). Захист відбувся 27 листопада 2020 року. Завантажити.
  3. Анатійчук Вікторія Василівна – «Договір купівлі-продажу майнових прав за законодавством України» (науковий керівник – д.ю.н., професор, директор навчально-наукового юридичного інституту, заслужений юрист України Васильєва В. А.). Захист відбувся 27 листопада 2020 року. Завантажити.
  4. Стратюк Олександр Миколайович – «Заклади як учасники цивільних правовідносин» (науковий керівник – д.ю.н., професор, директор навчально-наукового юридичного інституту, заслужений юрист України Васильєва В. А.). Захист відбувся 12 квітня 2021 року. Завантажити.
  5. Стратюк Ольга Миколаївна – «Цивільно-правове регулювання припинення підприємницьких юридичних осіб» (науковий керівник – д.ю.н., професор, директор навчально-наукового юридичного інституту, заслужений юрист України Васильєва В. А.). Захист відбувся 13 квітня 2021 року. Завантажити.
  6. Бартків Наталія Ярославівна – «Науково-технічна інформація як об’єкт цивільних правовідносин» (науковий керівник – д.ю.н., професор кафедри цивільного права Коструба А.В.). Захист відбувся 30 вересня 2021 року. Завантажити.
  7. Стасів Андрій Петрович – «Договірне регулювання інноваційної діяльності: цивільно-правовий аспект» (науковий керівник – докторка юридичних наук, професорка кафедри цивільного права Зеліско А. В.). Захист відбувся 05 травня 2023 р. Завантажити.
  8. Кузик Вікторія Володимирівна – «Правове регулювання членських відносин у непідприємницьких товариствах» (науковий керівник – д.ю.н., професор кафедри цивільного права Зозуляк О. І.). Захист відбувся 27 жовтня 2023 року. Завантажити
  9. Сулима Андрій Петрович – «Диспозитивність в локальній корпоративній правотворчості» (науковий керівник – д.ю.н., професорка кафедри цивільного права Зозуляк О. І.). Захист відбувся 25 січня 2024 року. Завантажити.
  10. Остап’як Микола Михайлович «Спрощене позовне провадження в цивільному судочинстві України та країнах ЄС (порівняльно-правовий аналіз)» (науковий керівник – к.ю.н., доцентка кафедри судочинства Логвінва М.В.). Захист відбувся  01 березня 2024 року. Завантажити.

Відповідно до освітньо-наукової програми підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – доктора філософії спеціальності «Право» – кафедра цивільного права у 2023/2024 навчальному році забезпечує викладання 2-х дисциплін циклу професійно-наукової підготовки.

осінній семестр

СУЧАСНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ НАУКИ (проф. Зеліско А.В.)

Силабус Програмові вимоги Методичний посібник

весняний семестр

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ (проф. Мироненко І.В.)

Силабус Програмові вимоги Методичний посібник

Відповідно до освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії спеціальності «Право» у 2023/2024 навчальному році кафедра цивільного права з циклу вільного вибору аспіранта забезпечує викладання шести дисциплін в осінньо-зимовому семестрі та двох дисциплін у весняно-літньому семестрі. У цьому ж семестрі аспіранти під керівництвом наукового керівника проходять  педагогічну практику.

ВЧЕННЯ ПРО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
(доц. Банасевич І.І.)
екзамен / 3-й сем. СИЛАБУС Програмові вимоги Методичний посібник
КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО ЯК ІНСТИТУТ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА (проф. Зеліско А.В.) Силабус-2020 Програмові вимоги Методичний посібник
МЕТОДОЛОГІЯ ПРИВАТНОГО ПРАВА (проф. Зеліско А.В.) Силабус-2020 Програмові вимоги Методичний посібник
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ(доц. Банасевич І.І.) СИЛАБУС Програмові вимоги Методичний посібник
ТЕОРІЯ СУБ’ЄКТІВ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА (проф. Зеліско А.В.) залік / 3-й сем. Силабус-2020 Програмові вимоги Методичний посібник
ОБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ЇХ ОБОРОТОЗДАТНІСТЬ (доц. Олійник О.С.) Силабус-2020 Програмові вимоги Методичний посібник
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОГОВІРНОГО ПРАВА (доц. Банасевич І.І.) екзамен / 4-й сем. СИЛАБУС Програмові вимоги Методичний посібник
ЮРИДИЧНІ ФАКТИ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ (доц. Гейнц Р.М.) залік / 4-й сем. СИЛАБУС Програмові вимоги Методичний посібник
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕЧОВИХ ПРАВ (доц. Гейнц Р.М.) залік / 4-й сем. СИЛАБУС Програмові вимоги Методичний посібник

У  IV-му семестрі аспіранти другого курсу проходять педагогічну практику обсягом 3 кредити ECТS (90 год). Організатором та базою для проходження педагогічної практики є Навчально-науковий юридичний інститут та випускова кафедра, за якою закріплений аспірант.

Робоча програма педагогічної практики