Загальна інформація

Буклет Навчально-наукового юридичного інституту

Інформаційний ролик про Навчально-науковий юридичний інститут

Інформаційний ролик про освітню програму «Міжнародне та європейське право»


Кафедра цивільного права Навчально-наукового юридичного інституту забезпечує викладання навчальних дисциплін на чотирьох освітніх програмах за спеціальністю 081 «Право»:

ОПП «Право» з підготовки  бакалаврів права;

ОПП «Міжнародне та європейське право» з підготовки  бакалаврів права;

ОПП «Право» з підготовки магістрів права;

ОНП «Право» з підготовки докторів філософії в галузі права.