Силабуси

Силабуси навчальних дисциплін,

які забезпечуються кафедрою у 2023/2024 н.р.

групи: ПР(м1)-03 і ПРз(м1)-03

1-й семестр форма навчання
Договір як універсальна форма правового регулювання (нормативна) денна заочна
Захист цивільних прав та інтересів денна заочна
Інвестиційне право денна заочна
Корпоративне право України денна заочна
Корпоративне управління денна заочна
Особисті немайнові права денна заочна
Медичне право денна заочна
Споживче право денна заочна
2-й семестр    
Актуальні проблеми приватного права (нормативна) денна заочна
Акціонерне право
денна заочна
Договірне право ЄС денна заочна
Здійснення та захист корпоративних прав денна заочна
Міжнародний комерційний арбітраж денна заочна
Набуття, реалізація та захист речових прав денна заочна
Правовий статус корпорацій в праві Європейського Союзу (англ.мовою)
денна заочна
3-й семестр
Договори у сфері надання послуг денна заочна
Корпоративні права подружжя
денна заочна
Недоговірні зобов’язання денна заочна
Правове регулювання обігу цінних паперів денна заочна
Санкції в цивільному праві денна заочна
Судовий захист прав інтелектуальної власності денна заочна
Універсальне правонаступництво в корпоративних правовідносинах денна заочна