Вибіркові дисципліни

Для обрання до вивчення у 2023/2024 навчальному році здобувачам спеціальності 081 «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти (ОПП «Право») кафедрою цивільного права пропонуються  такі дисципліни вільного вибору:

2-й курс, 3-й семестр (вступники 2022 року)

Договірні зобов’язання у сфері інтелектуального права (доц. Стефанишин Н.М.)

Договори у сфері надання послуг (доц. Гейнц Р.М.)

Комерційне право ЄС (анг. мовою) (доц. Ковалишин О.Р.)

Недоговірні зобов’язання (викл. Гришко У.П.)

Санкції в цивільному праві (проф. Зозуляк О.І.)

Судовий захист прав інтелектуальної власності (доц. Стефанишин Н.М.)


Корпоративні права подружжя(доц. Схаб-Бучинська Т.Я.)

Правове регулювання обігу цінних паперів (проф. Зозуляк О.І.)

Переважні права в корпоративних правовідносинах (проф. Зеліско А.В.)

Способи захисту корпоративних прав та інтересів   

Універсальне правонаступництво в корпоративних правовідносинах (доц. Сіщук Л.В.)

 

Вибіркові дисципліни кафедри цивільного права для вступників 2023/2024 н.р.: 

1-й курс

перший семестр:

Медичне право (доц. Гейнц Р.М.)

Корпоративне управління (Сіщук Л.В.)


Особисті немайнові права  (проф. Схаб-Бучинська Т.Я.)

Міжнародне сімейне право (доц. Мироненко І.В.)

Споживче право (викл. Гришко У.П.)

Банківське право України (проф. Зозуляк О.І.)

Корпоративне право України (проф. Зеліско А.В.)

Інвестиційне право (проф. Зеліско А.В.)

Корпоративна власність

Ліквідація і банкрутство підприємницьких товариств (доц. Ковалишин О.Р.)

Правовий статус окремих видів юридичних осіб   

Правочини в корпоративному праві (викл. Сигидин М.М.)

 

другий семестр:

Захист цивільних прав та інтересів (доц. Банасевич І.І.)

Набуття, реалізація та захист речових прав (доц. Гейнц Р.М.)

Здійснення та захист корпоративних прав ( Сіщук  Л.В.)

Розпорядження корпоративними правами (Сіщук Л.В.)

Міжнародний комерційний арбітраж (доц. Мироненко І.В.)

Договірне право ЄС (викл. Гришко У.П.)


Акціонерне право (проф. Зеліско А.В.)

Правовий статус корпорацій в праві Європейського Союзу (англ. мовою)(проф. Зеліско А.В.)

 

третій семестр

Договори у сфері надання послуг (доц. Гейнц Р.М.)

Недоговірні зобов’язання (викл. Гришко У.П.)

Договірні зобов’язання у сфері інтелектуального права (доц. Стефанишин Н.М.)

Санкції в цивільному праві (проф. Зозуляк О.І.)

Судовий захист прав інтелектуальної власності (доц. Стефанишин Н.М.)


Корпоративні права подружжя (доц. Схаб-Бучинська Т.Я.)

Правове регулювання обігу цінних паперів (проф. Зозуляк О.І.)

Переважні права в корпоративних правовідносинах (Зеліско А.В.)