Вибіркові дисципліни

Для обрання до вивчення здобувачам спеціальності 081 «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти (ОПП «Право»), які вступили на навчання у 2023 році кафедрою цивільного права пропонуються  такі дисципліни вільного вибору:


перший семестр:

Захист цивільних прав та інтересів (доц. Банасевич І.І.)

Інвестиційне право (проф. Зеліско А.В.)

Корпоративне право України (проф. Зеліско А.В.)

Корпоративне управління (Сіщук Л.В.)

Медичне право (доц. Гейнц Р.М.)

Особисті немайнові права (доц. Схаб-Бучинська Т.Я.)

Споживче право (доц. Гришко У.П.)


другий семестр:

Акціонерне право (проф. Зеліско А.В.)

Договірне право Європейського Союзу (доц. Гришко У.П.)

Здійснення та захист корпоративних прав (доц. Сіщук Л.В.)

Набуття, реалізація та захист речових прав (доц. Гейнц Р.М.)

Міжнародний комерційний арбітраж (проф. Мироненко І.В.)

Правовий статус корпорацій в праві Європейського Союзу (англ. мовою) (проф. Зеліско А.В.)


третій семестр:

Договори у сфері надання послуг (доц. Гейнц Р.М.)

Корпоративні права подружжя (доц. Схаб-Бучинська Т.Я.)

Недоговірні зобов’язання(доц. Гришко У.П.)

Правове регулювання обігу цінних паперів (проф. Зозуляк О.І.)

Санкції в цивільному праві (проф. Зозуляк О.І.)

Судовий захист прав інтелектуальної власності (доц. Стефанишин Н.М.)

Універсальне правонаступництво в корпоративних правовідносинах (доц. Сіщук Л.В.)