Вибіркові дисципліни

Для обрання до вивчення здобувачам спеціальності 081 «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти (ОПП «Право»), які вступили на навчання у 2023 році кафедрою цивільного права пропонуються  такі дисципліни вільного вибору:


перший семестр:

Захист цивільних прав та інтересів (доц. Банасевич І.І.)

Корпоративне право України (проф. Зеліско А.В.)

Корпоративне управління (Сіщук Л.В.)

Медичне право (доц. Гейнц Р.М.)

Особисті немайнові права (доц. Схаб-Бучинська Т.Я.)

Споживче право (доц. Гришко У.П.)


другий семестр:

Акціонерне право (к.ю.н. Парута Ю.І.)

Договірне право Європейського Союзу (доц. Гришко У.П.)

Набуття, реалізація та захист речових прав (доц. Гейнц Р.М.)

Міжнародний комерційний арбітраж (проф. Мироненко І.В.)

Правовий статус корпорацій в праві Європейського Союзу (англ. мовою) (проф. Зеліско А.В.)


третій семестр:

Актуальні поблеми міжнародного приватного права (проф. Миронеко І.В.)

Захист прав інтелектуальної власності (доц. Стефанишин Н.М.)

Здійснення та захист корпоративних прав (доц. Сіщук Л.В.)

Недоговірні зобов’язання(доц. Гришко У.П.)

Правове регулювання обігу цінних паперів (проф. Зозуляк О.І.)

Санкції в цивільному праві (проф. Зозуляк О.І.)