IX Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з корпоративного права

28 листопада 2020 р. на базі Навчально-наукового Юридичного інституту в дистанційній формі (на платформі Google meet) проведено IX Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з корпоративного права «Актуальні проблеми правового регулювання корпоративних правовідносин». Свої наукові здобутки у сфері корпоративного права представили студенти Львівського національного Читати далі

Вітаємо аспірантів кафедри з успішним захистом дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право

26-27 листопада 2020 р. у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» відбулись захисти дисертацій: Мартинюка Віктора Анатолійовича на тему: «Природні об’єкти та природні ресурси як об’єкти цивільних прав». Науковий керівник:  Луць Володимир Васильович, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заслужений діяч Читати далі

ВІТАННЯ ІЗ ЗАХИСТОМ ДОКТОРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ !

    Колектив кафедри цивільного права щиро вітає доцента кафедри Ігоря Віталійовича МИРОНЕНКА з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук «Інститут права сусідства: теоретичні та практичні засади правового регулювання земельних сусідських відносин» за спеціальністю 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; Читати далі

Засідання студентського наукового гуртка кафедри «Цивілістичний клуб»

2 листопада 2020 р. відбулося чергове (третє) засідання підсекції «приватне право» студентського наукового гуртка кафедри цивільного права «Цивілістичний клуб» на тему: «Учасники цивільних правовідносин». Засідання відбувалося дистанційно через сервіс для відеоконференцій  Cisco Webex.  На засіданні гуртка були присутні 9 студентів другого та 7 Читати далі