Костів І.Я.

 

 

Іван Ярославович КОСТІВ

кандидат юридичних наук,

викладач кафедри цивільного права

 

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

2010-2015 р.р. – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, спеціальність «правознавство», кваліфікація «юрист»

2015-2018 р.р. – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, аспірантура (без відриву від виробництва)

2021 р. – кандидат юридичних наук, спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

  1. Костів І. Я. Значення і сфера застосування договору контрактації сільськогосподарської продукції. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. 2018. Вип. 46. С 66-73. https://scijournals.pnu.edu.ua/index.php/apiclu/article/view/1122/1286
  2. Костів І. Я. Форс-мажор за договором контрактації. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. ІваноФранківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. 2019. Вип. 51. С 33-39. https://scijournals.pnu.edu.ua/index.php/apiclu/article/view/2161/2676
  3. Костів І. Я. Договір контрактації сільськогосподарської продукції за державним замовленням. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Івано-Франківськ: 10 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. 2020. Вип. 53. С 25-32. https://scijournals.pnu.edu.ua/index.php/apiclu/article/view/4512/5015
  4. Kostiv I. YA. Concluding a contract for the delivery of agricultural products. International Journal Law&Society. 2020. Issue 2. P 43-50.
  5. Дмитришин Л.І., Костів І.Я., Катрич В.М. Моделі торгово-економічних відносин України та ЄС в сільськогосподарському секторі. Журнал «Наукові інновації та передові технології». 2023. № 6(20) 2023 с.314-323 https://doi.org/10.52058/2786-5274-2023-6(20)-
  6. Костів І. Я. Істотні умови договору контрактації. Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина: матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ, 27 квітня 2018 р.). ІваноФранківськ, 2018. С. 22-26.
  7. Костів І.Я. Фермерське господарство як суб’єкт договору контрактації сільськогосподарської продукції. Корпоративне право України та країн Європейського Союзу: новели законодавства: матеріали міжнародної науковопрактичної конференції (м. Івано-Франківськ, 5-6 жовтня 2018 р.). ІваноФранківськ, 2018. С.78-81.
  8. Костів І. Я. Тварини як об’єкт договору контрактації сільськогосподарської продукції. Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина: матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ, 3-4 травня 2019 р.). Івано-Франківськ, 2019. С. 89-93.
  9. Костів І. Я. Covid 19 як форс-мажорна обставина за договором контрактації сільськогосподарської продукції: матеріали звітної наукової веб-конференції викладачів, докторантів, аспірантів та студентів університету за 2019 рік (м. ІваноФранківськ, 7-8 квітня 2020р.). С. 392-394.

Наукова діяльність

У 2021 році під керівництвом заслуженого юриста України, доктора юридичних наук, професора Валентини Антонівни Васильєвої захистив дисертацію із спеціальності 12.00.03 на тему «Договір контрактації сільськогосподарської продукції» та здобув науковий ступінь кандидата юридичних наук.

Є автором понад 10 праць, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях та збірниках матеріалів міжнародних та науково – практичних конференцій.

Навчально-методична діяльність

Забезпечує викладання навчальних дисциплін: «Цивільне право України», «Міжнародне приватне право»