Наукові досягнення кафедри

9 лютого 2021 року науково-педагогічним працівникам кафедри: Зеліско Аллі Володимирівні присвоєно вчене звання професора, Мироненко Ігорю Віталійовичу присуджено науковий ступінь доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право». Ступінь доктора філософії за спеціальністю 081 «Право» присуджено аспірантам Читати далі