Вибіркові дисципліни

До вивчення у 2024/2025 навчальному році здобувачам першого (бакалаврського) рівня вищої освіти пропонуються  такі дисципліни за вибором здобувача:

спеціальність 081 “Право”

освітня програма “Право”

Найменування Керівник курс семестр
Правочини в цивільному праві України доц. Олійник О.С. другий
осінній (3-й)
Сімейне право України доц. Схаб-Бучинська Т.Я.
Юридичні особи в цивільному праві України проф. Зеліско А.В. другий весняний (4-й)
Право інтелектуальної власності доц. Стефанишин Н.М.
Відповідальнісь у цивільному праві України доц. Гейнц Р.М.
Господарське право України (екзамен) доц. Олійник О.С. четвертий осінній (7-й)
Підприємницьке право України доц. Гришко У.П.
Охорона державної, службової та особистої таємниці викл. Костів І.Я.
Державне регулювання економічної діяльності (екзамен) доц. Стефанишин Н.М. четвертий весняний (8-й)
Конкурентне право (екзамен) доц. Банасевич І.І.
Спадкове право проф. Зозуляк О.І.

освітня програма “Міжнародне та європейське право”

 

Найменування Керівник курс семестр
Основи римського приватного права доц. Олійник О.С.  
 другий
 
осінній (3-й)
Правочини в цивільному праві доц. Олійник О.С.
Сімейне право України та країн ЄС викл. Сигидин М.М.
Юридичні особи в цивільному праві проф. Зеліско А.В. другий весняний (4-й)
Правове регулювання інтелектуальної власності в кранах ЄС доц. Стефанишин Н.М.
Цивільно-правова відповідальність доц. Банасевич І.І.
Правове регулювання підприємницької діяльності (екзамен) доц. Схаб-Бучинська Т.Я. четвертий осінній (7-й)
Контрактне право ЄС викл. Парута Ю.І.
Міжнародні комерційні угоди проф. Мироненко І.В.
Захист прав споживачів ЄС доц. Гришко У.П.
Право компаній ЄС (екзамен) проф. Зеліско А.В. четвертий весняний (8-й)

Інші спеціальності Університету:

Найменування Керівник курс семестр
Захист прав споживачів доц. Гришко У.П. четвертий осінній
Права та обов’язки подружжя проф. Зеліско А.В третій весняний
Правові основи ведення бізнесу в Україні доц. Схаб-Бучинська Т.Я. третій осінній
Створення успішних стартапів (правовий аспект) проф. Зеліско А.В четвертий весняний
Правові основи міжнародної готельної діяльності доц. Стефанишин Н.М. перший весняний