Вибіркові дисципліни

Для обрання до вивчення у 2023/2024 навчальному році здобувачам другого (бакалаврського) рівня вищої освіти пропонуються  наступні дисципліни вільного вибору:

спеціальність 081 “Право”

освітня програма “Право”

Найменування Керівник курс семестр
Основи римського приватного права доц. Олійник О.С. другий весняний
Право інтелектуальної власності доц. Стефанишин Н.М.
Сімейне право України доц. Схаб-Бучинська Т.Я.
Господарське право України (екзамен) доц. Олійник О.С. четвертий осінній
Підприємницьке право України доц. Гришко У.П.
Охорона державної, службової та комерційної таємниці           доц. Кузьмич О.Я.
Державне регулювання економічної діяльності (екзамен)           доц. Олійник О.С. четвертий весняний
Конкурентне право (екзамен) доц. Банасевич І.І.
Спадкове право проф. Зозуляк О.І.

освітня програма “Міжнародне та європейське право”

Найменування Керівник курс семестр
Основи римського приватного права доц. Олійник О.С. другий весняний
Правове регулювання інтелектуальної власності в кранах ЄС доц. Стефанишин Н.М.
Сімейне право України та країн ЄС викл. Сигидин М.М.
Правове регулювання підприємницької діяльності (екзамен) проф. Зозуляк О.І. четвертий осінній
Контрактне право ЄС проф. Зеліско А.В.
Міжнародні комерційні угоди проф. Мироненко І.В.
Захист прав споживачів ЄС доц. Гришко У.П.
Право компаній ЄС (екзамен) проф. Зеліско А.В. четвертий весняний

Інші спеціальності Університету:

Найменування Керівник курс семестр
Захист прав споживачів доц. Гришко У.П. четвертий осінній
Права та обов’язки подружжя проф. Зеліско А.В третій весняний
Правові основи ведення бізнесу в Україні доц. Схаб-Бучинська Т.Я. третій осінній
Створення успішних стартапів (правовий аспект) проф. Зеліско А.В четвертий весняний
Правові основи міжнародної готельної діяльності  проф. Мироненко І.В. перший весняний