Силабуси

Освітньо-професійна програма «Право»Освітньо-професійна програма «Міжнародне та європейське право»

Основи римського приватного права (1-й курс) денна заочна
Цивільне право України (2-й і 3-й курси) денна заочна
Міжнародне приватне право (4-й курс) денна заочна
Вибіркові дисципліни:
осінньо-зимовий семестр
Господарське право України (4-й курс) денна заочна
Охорона державної, службової та особистої таємниці (4-й курс)
денна заочна
Підриємницьке право України (4-й курс) денна заочна
весняно-літній семестр
Основи римського приватного права (2-й курс) денна заочна
Право інтелектуальної власності (2-й курс) денна заочна
Сімейне право України (2-й курс) денна заочна
Конкурентне право (4-й курс) денна заочна
Спадкове право (4-й курс) денна заочна

Цивільне право (2-й і 3-й курси) денна заочна
Міжнародне приватне право (4-й курс) денна заочна
Вибіркові дисципліни:
осінньо-зимовий семестр
Захист прав споживачів в ЄС (4-й курс) денна ———
весняно-літній семестр
Основи римського приватного права (2-й курс)    
Правове регулювання інтелектуальної власності в країнах ЄС (2-й курс) денна ———
Сімейне право України та країн ЄС (2-й курс) денна ———