Силабуси

<strong>Освітньо-професійна програма «Право»</strong><strong>Освітньо-професійна програма «Міжнародне та європейське право»</strong>

Основи римського приватного права (1-й курс), ОП 2023 денна заочна
Цивільне право України (2-й і 3-й курси), ОП 2019 денна заочна
Міжнародне приватне право (4-й курс), ОП 2019 денна заочна
Вибіркові дисципліни:
осінньо-зимовий семестр
Господарське право України (4-й курс), ОП 2019 денна заочна
Охорона державної, службової та особистої таємниці (4-й курс), ОП 2019
денна ———
Підриємницьке право України (4-й курс), ОП 2019 денна заочна
весняно-літній семестр
Основи римського приватного права (2-й курс), ОП 2019 денна заочна
Право інтелектуальної власності (2-й курс), ОП 2019 денна заочна
Сімейне право України (2-й курс), ОП 2019 денна заочна
Конкурентне право (4-й курс), ОП 2019 денна заочна
Спадкове право (4-й курс), ОП 2019 денна заочна
Державне регулювання економічної діяльності (4-й курс), ОП 2019 денна заочна

Цивільне право (2-й і 3-й курси), ОП 2022 / ОП 2019 денна ———
Міжнародне приватне право (4-й курс), ОП 2019 денна заочна
Вибіркові дисципліни:
осінньо-зимовий семестр
Захист прав споживачів в ЄС (4-й курс), ОП 2019 денна заочна
Контактне право ЄС (4-й курс), ОП 2019 денна ———
весняно-літній семестр
Основи римського приватного права (2-й курс), ОП 2022 денна  ———
Правове регулювання інтелектуальної власності в країнах ЄС (2-й курс), ОП 2022 денна ———
Сімейне право України та країн ЄС (2-й курс), ОП 2022 денна ———
Право компаній ЄС (4-й курс), ОП 2019 денна заочна