XIX Міжнародна науково-практична конференція «РЕКОДИФІКАЦІЯ ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ: ПЕРСПЕКТИВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН»

24 вересня 2021 року відбулася щорічна конференція, присвячена проблематиці чинного та перспективного корпоративного законодавства та судової практики у сфері розгляду корпоративних спорів, організована Лабораторією проблем корпоративного права, Навчально-науковим юридичним інститутом та Науково-дослідним інститутом приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України. Тема Читати далі