Практика

Робоча програма виробничої практики ОР Бакалавр 3 курс, ОПП «Право»

Робоча програма виробничої практики ОР Бакалавр 4 курс «Право»

Робоча програма виробничої практики ОР Бакалавр, ОПП «Міжнародне та європейське право»


2023-2024 н.р.

РОЗПОРЯДЖЕНННЯ ПРО ВИРОБНИЧУ ПРАКТИКУ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ

ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
3-й курс ( ОПП Право)

3-й курс (ОПП МЄП)

4-й курс ОПП (Право)

4-й курс ОПП (МЄП)

3-й курс (ОПП Право) 4-й курс (ОПП Право)

4-й курс (ОПП МЄП)