Вітаємо випускників аспірантури спеціальності 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право з успішним захистом дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

5 травня у спеціалізованій вченій раді К 20.015.14 ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” відбулися захисти дисертаційних робіт випускників аспірантури кафедри цивільного права Петечел Надії Михайлівни на тему: “Правове регулювання договору медичного страхування” (Науковий керівник: проф. Васильєва Валентина Антонівна, опоненти: д.ю.н. Лукасевич-Крутник Читати далі