Гришко У. П.

Уляна Петрівна ГРИШКО

доцентка кафедри цивільного права,  кандидатка юридичних наук

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

ORCID

SCOPUS 

Google Scholar

Освіта, науковий ступінь

2006-2012 р.р.- Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність «правознавство», кваліфікація «магістр правознавства».

2012-2015 р.р.- аспірантура ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника»,  без відриву від виробництва.

2017р. – кандидат юридичних наук, спеціальність 12.00.03- цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

Місця роботи, професійний досвід

Після закінчення аспірантури ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника» у жовтні 2016 року прийнята за сумісництвом на посаду асистента кафедри цивільного права Навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

З жовтня 2017 р. – викладач кафедри цивільного права ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

З жовтня 2022 р. – переведена на посаду доцента кафедри цивільного права.


ORCID: 0000-0002-3589-8020

Scopus ID: 57209985037


 1. Гришко У. Договір перевезення вантажу автомобільним транспортом: особливості й істотні умови. Jurnalul juridic national: teorie şi practică. 2018. №5 (33). Р.118-121.
 2. Гришко У.П. Особливості відповідальності перевізника за шкоду, завдану каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю пасажира. Підприємництво, господарство і право. 2018. №11. С.16-20.
 3. Гришко У.П. Договір перевезення пасажира та багажу як різновид споживчого договору. Підприємництво, господарство і право. 2020.№12.С.12-16.
 4. Гришко У.П. Теоретико – методологічні підстави договірного правового регулювання. Юридичний вісник. №5. 2021. С.17-26.
 5. Гришко У.П. Законодавство ЄС у  сфері захисту прав споживачів. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України.2022. вип.60. С.119-132.
 6. Гришко У.П. Захист прав споживачів в Європейському Союзі. Scientific opinions about law and history: collective monograph / Kuzmenko I., Koropatov O., Liubchyk V., Dumanskyi R. etc. Іnternational Science Group.  Boston : Primedia eLaunch, 2022. 240 р.  Р.89-112.
 7. Гришко У.П. Деякі аспекти порушення прав споживачів при укладенні договору поза торговельними або  офісними приміщеннями та договору на відстані. Договір як універсальна форма правового регулювання: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 20березня 2020 р.). Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національнийуніверситет імені Василя Стефаника», 2020. С.83-86.
 8. Гришко У.П. Правові запозичення у сфері захисту прав споживачів транспортних послуг за законодавством України та ЄС. Інформаційні технології в умовах оновлення цивільного законодавства: матер. Всеукраїнського круглого столу (м. Одеса, 13 червня 2020р.) Одеса: Фенікс,2020.С.33-36.
 9. Гришко У.П. Особливості адаптації законодавства України до законодавства ЄС у сфері захисту прав споживачів транспортних послуг: Матеріали звітної наукової веб-конференції викладачів, докторантів, аспірантів університету за 2020 рік ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 5–9 квітня 2021 р., м. Івано-Франківськ. Електронне видання. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2021. С.270-273.
 10. Гришко У.П. Овербукінг за договором перевезення пасажира повітряним транспортом. Договір як універсальна форма правового регулювання: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 26 березня 2021 р.). Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2021. С.135-137.
 11. Гришко У.П. Захист прав споживачів за договором укладеним на відстані. Договір як універсальна форма правового регулювання: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції присвяченої до 30-річчя Навчально-наукового юридичного інституту (м. Івано-Франківськ, 25 березня 2022р.). Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2022. С.78-80
 12. Гришко У.П. Захист прав споживачів у e-commerce: перспективи удосконалення. Правові виклики сучасності: законодавче реагування на  геополітичні й історичні проблеми: Матеріали Міжнародної науково-практичної онлайн конференції (м. Чернівці, 6 грудня 2022р.). Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,2022.С.138-141.

Публікації у виданнях, що включені до наукометричних баз Scopus:

 1. Zozulyak О.І., Kovalyshyn O.R., Gryshko U. P.Comparative and Legal Analysis of the Legal Entities System of Ukraine and the European Union. Journal of advanced research in law and economics. Volume IX.Issue 8(38).Winter 2018. ISSN: 2068-696X.Journal’s DOI: https://doi.org/10.14505/jarle.рр.2922-2933
 2. Uliana P. Gryshko,Oleh A. Vivcharenko, Oleksandr R. Kovalyshyn, Legal borrowings in the area of civil rights and interests protection under the legislation of Ukraine and the EU /Rivista Di Studi Sulla Sostenibilita, 2020, Vol. 1, 301-311.

Наукова діяльність

Тема кандидатської дисертації «Захист прав споживачів транспортних послуг». Дисертація захищена у 2017 році у спеціалізованій вченій раді K 20.051.14 Навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» під керівництвом кандидата юридичних наук, доцента, доцента кафедри цивільного права Банасевич Ірини Іванівни.

Автор  понад 25 праць, серед яких  14 фахових статей, публікації у збірниках матеріалів Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій, 4 праці навчально-методичного характеру.

З 21 березня до 29 квітня 2022 року  проходила міжнародне науково-педагогічне стажування на базі Білостоцького університету (University of Bialystok) в Республіці  ПольщаТема стажування: «Наукова діяльність в дисциплінах юридичних наук з національної та європейської точки зору» (6,0 кредитів – 180  год). За результатами стажування отримала відповідний сертифікат.

Організаційна діяльність

Член оргкомітету щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції «Договір як універсальна форма правового регулювання».

З вересня 2020 року  – секретар Вченої ради Навчально-наукового юридичного інституту.

Забезпечує викладання навчальних дисциплін: «Цивільне право України», «Підприємницьке право України», «Споживче право», «Договірне право Європейського Союзу», «Захист прав споживачів в країнах ЄС», «Недоговірні зобов’язання».

Коло наукових інтересів: правовий статус споживача транспортних послуг, особливості цивільно- правової відповідальності перевізника, договір перевезення пасажирів та багажу, форми та способи захисту прав споживачів транспортних послуг.