Банасевич І. І.

Ірина Іванівна БАНАСЕВИЧ

кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри цивільного права

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

ORCID

SCOPUS 

Google Scholar

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

1996 – 2001 р. р. – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, спеціальність «правознавство», кваліфікація «юрист»

2001 – 2004 р. р. – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, аспірантура (без відриву від виробництва)

2007 р. – кандидат юридичних наук, спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

2012 р. – доцент кафедри цивільного права

Місця роботи, професійний досвід

З 1996 р. по 2001 р. навчалась у Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника за спеціальністю «правознавство», здобула кваліфікацію «юрист».

У період з 2001 року по  2006 рік працювала на посаді помічника адвоката Другої Івано-Франківської міської юридичної консультації Івано-Франківської обласної колегії адвокатів

З 2006 р. по 2008 р. працювала на посаді асистента кафедри цивільного права та процесу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

З 2008 р. – обрана на посаду доцента кафедри цивільного права Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за конкурсом.

 1. Банасевич І.І. Правове регулювання укладення та виконання державних контрактів. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. 2008. Випуск 20. С.84-89.
 2. Банасевич І.І. Про особливості укладення договорів на торгах, аукціонах, конкурсах. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. Випуск 23. Івано-Франківськ: Плай. 2010. C. 102-108.
 3. Банасевич І.І. Істотні умови договору будівельного підряду. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. Випуск 24. Івано-Франківськ: Плай. 2010. C. 65-70.
 4. Банасевич І.І. Розподіл ризиків за договором будівельного підряду. Юридична Україна. №8. С. 57-60.
 5. Банасевич І.І. Організаційно-правові передумови укладення договору будівельного підряду. Офіційний вісник Вищої ради юстиції. 2011. №4 (8). С. 117-126.
 6. Банасевич І.І. Відповідальність сторін за договором будівельного підряду. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. Випуск 27. Івано-Франківськ: Плай. 2011. C. 65-71.
 7. Банасевич І.І. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг): стан правового регулювання. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. Івано-Франківськ: Плай, 2012. Випуск 29. C. 106-119.
 8. Банасевич І.І. Договір побутового підряду як вид споживчого договору. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2013. Випуск 33. C.61-69.
 9. Банасевич І.І. Права споживачів за договором про надання споживчого кредиту. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Випуск 37. 2015. С. 30 – 40.
 10. Банасевич І.І. Сторони споживчого договоруАктуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. 2015. Випуск 38. С. 30 –39.
 11. Банасевич І.І. Споживчий договір. Договір як універсальна форма правового регулювання: монографія (підрозділ 3.2.7 розділу 3) / за заг. ред. проф. В. А. Васильєвої. Івано-Франківськ, 2016. С. 237-249
 12. Банасевич І.І. Права споживачів за договорами про виконання робітАктуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. 2016. Випуск 42. С. 34-44.
 13. Банасевич І.І. Теоретико-правові підходи до розмежування споживчого та публічного договорів. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Випуск 43. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2017. С.67-75.
 14. Банасевич І.І. Споживчий договір: поняття та ознаки. Науковий вісник публічного і приватного права. К.: Науково-дослідний інститут публічного права. 2018. Випуск 5. Том 1. С. 76-80.
 15. Банасевич І.І. Особливості предмета споживчого договору. Часопис цивілістики: науково-практичний журнал. Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія». 2018. Випуск 31. С. 28-31.
 16. Банасевич І.І. Поняття «споживач» в цивільному праві: доктринальні підходиАктуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2018. Випуск 48. С. 170-178.
 17. Банасевич І.І. Поняття та сутність правовідносин за участю споживачів. Юридичний бюлетень: наук. журнал. №7 (7). Ч.1. С. 177-182.
 18. Банасевич І.І. Гармонізація приватно-правового законодавства у сфері захисту прав споживачів за дистанційними контрактамиАктуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2019. Випуск 51. С. 3-14.
 19. Банасевич І.І. Правовий статус споживача як учасника цивільних правовідносин. Recht der Osteuropaischen Staaten. №4. С. 20-24.
 20. Банасевич І.І. Елементи цивільно-правового статусу споживача. Науковий вісник публічного і приватного права. К.: Науково-дослідний інститут публічного права. 2019. Випуск 5. Том 1. С. 42-47.
 21. Banasevych I.The concept of “consumer” according to the laws of Ukraine and the European Union«Law & Society». 2020. Том 2. (ISSN 2719-552X, Польща)
 22. Банасевич І.І.Відшкодування моральної шкоди як спосіб захисту прав споживачів. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2021. Випуск 56. С.39-47.
 23. Банасевич І.І. Договір у механізмі правового регулювання відносин за участю споживачів. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2022. Випуск 60. С.99-108.

Публікації у виданнях, що включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science:

 1. Iryna I. Banasevych, Ruslana M. Heints,Mariya V. Lohvinova, Ihor V. Myronenko. The Place of Legal Custom in the System of Sources of Regulation of Private Relations. Journal of Advanced Research in Law and Economics. Vol 9 No 8 (2018): JARLE Volume IX Issue 8(38) Winter 2018. P. 2540-2550. (Scopus)
 2. Iryna I. Banasevych, Ruslana M. Heints,Mariya V. Lohvinova, Oksana Olyinyk. Features of the legal status of sabjects of civil law. Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine. 2021. Volume 28, lssue 2, P. 181-188. (Scopus)
 3. Olha Zozuliak, Iryna Banasevych, Oksana Oliinyk, Uliana Gryshko. On ways to protect the rights of the parties to the contract: Based on the Supreme Court of Ukraine practice. Brazilian Journal of Alternative Dispute Resolution. v. 4 no. 7 (2022): Jan./Jun. С. 163-177. DOI: 52028/rbadr.v4i7.10 (Scopus) https://rbadr.emnuvens.com.br/rbadr/article/view/125/91 

Наукова діяльність

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Договори на виконання підрядних робіт за державним замовленням». Дисертація захищена 3 липня 2007 р. у спеціалізованій вченій раді Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України (м. Київ) під керівництвом академіка НАПрН України В. В. Луця).

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук «Цивільно-правове регулювання договірних зобов’язань за участю споживачів: теоретичні та практичні аспекти».

Автор понад 70-ти наукових та науково-методичних публікацій, в тому числі автор 28 фахових статей, 10 праць навчально-методичного характеру, співавтор колективної монографії «Договір як універсальна форма товарного обороту (2016 р.), двох наукових праці у виданнях, що включені до наукометричної бази Scopus.

Забезпечує підготовку аспірантів – під керівництвом Банасевич І.І. захищено 2 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук:  Устнський А. В. «Цивільно-правове регулювання відносин у сфері надання готельних послуг» (2016 р.) та Гришко У.П. «Захист прав споживачів транспортних послуг» (2017 р.), здійснюється керівництво підготовкою  дисертаційних досліджень аспірантів Чічак Л.М. та  Гаргат І.М.

В період з «23» червня  по «23» вересня 2022 року пройшла науково-педагогічне стажування в Рієцькому університеті, Хорватія (The University of Rijeka, Croatia) на тему: «Новий правопорядок в (після) Covid-19 світі: соціально-економічні наслідки, туризм та навчання (Seite2022)» .

Навчально-методична діяльність

Забезпечує викладання навчальних дисциплін: «Цивільне право України»,  «Конкурентне право», «Актуальні проблеми науки цивільного права», «Захист цивільних прав та інтересів».

Коло наукових інтересів: договірне право; зобов’язальне право; проблеми правового регулювання договорів за участю споживачів.

Організаційна діяльність

 • Учасник програми лідерства «Open World» з 18.09.2013 року по 28.09.2013 року (США, Клівленд);
 • вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 20.051.14 у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальностей 12.00.03 «Цивільне право і процес; сімейне право; міжнародне приватне право» та 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»;
 • член двох разових рад із захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії в галузі права;
 • член Ради з якості Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;
 • член вченої ради Навчально-наукового юридичного інституту;
 • член організаційного комітету щорічної Міжнародної конференції з корпоративного права та щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції з договірного права на тему: «Договір як універсальна форма правового регулювання» (з 2021 р.)