Фаховий семінар

18 червня, відповідно до наказу ректора № 442 від 17 червня 2024 р., в Навчально-науковому юридичному інституті на кафедрі цивільного права відбувся фаховий семінар для апробації дисертації аспіранта 4-го року навчання денної контрактної форми Савчука Валерія Петроича на тему «Корпоративний секретар як суб’єкт корпоративних відносин» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право»  за спеціальністю 081 «Право». Науковий керівник – Олійник Оксана Степанівна, кандидатка юридичних наук, доцентка, заступниця директора Навчально-наукового юридичного інстуту.

Семінар проходив в ауд. 209 ННЮІ. На семінарі були присутні одинадцять із дванадцяти членів фахового семінару.

Заслухавши доповідь Савчука Валерія Петровича, відповіді на поставлені членами фахового семінару питання та обговоривши результати дослідження, актуальність тематики, обґрунтованість положень наукової новизни та висновків дисертаційної роботи, рівень теоретичної підготовки дисертанта було ухвалено рішення рекомендувати  дисертаційну роботу «Корпоративний секретар як суб’єкт корпоративних відносин», подану Савчуком  Валерієм Петровичем  на здобуття ступеня доктора філософії до подання для створення разової спеціалізованої ради Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника для її захисту.