Інформація щодо освітнього процесу

Кафедра цивільного права забезпечує викладання двох обов’язкових навчальних дисциплін на обох ОП першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 081 «Право» :

ОП «Право» – «Цивільне право України» та «Міжнародне приватне право»;

ОП «Міжнародне та європейське право» – «Цивільне право» та «Міжнародне приватне право».


Освітньо професійна програма «Право» (2019 р.)

Навчальний план ОПП «Право», 2022/2023 н.р., денна форма навчання

Навчальний план ОПП «Право», 2022/2023 н.р., заочна форма навчання


Освітньо-професійна програма «Міжнародне та європейське право» (2019 р.)

Навчальний план ОПП «Міжнародне та європейське право», 2-й, 3-й і 4-й курси 2022/2023 н.р., денна форма навчання

Навчальний план ОПП «Міжнародне та європейське право»,  2-й, 3-й і 4-й курси 2022/2023 н.р., заочна форма навчання


Графік освітнього процесу на 2022/2023 н.р.

денна форма навчання   / заочна форма.


ГРАФІК ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ ВИКЛАДАЧІВ ЗІ СТУДЕНТАМИ

осінньо-зимовий семестр  /  весняно-літній семестр

ГРАФІК КОНТРОЛЮ САМОСТІЙНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

осінньо-зимовий семестр   /    весняно-літній семестр


РОЗКЛАД НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ СТУДЕНТІВ