Професорка кафедри Валентина ВАСИЛЬЄВА продовжує діяльність у Науково-консультативній раді при ВС

У Науково-консультативній раді при Верховному Суді продовжує діяльність професорка кафедри цивільного права, заслужена юристка України Валентина ВАСИЛЬЄВА. Оновлений склад Науково-консультативної ради затверджено Постановою Пленуму Верховного Суду від 3 березня 2023 року  № 13.

Порядок організації та діяльності Науково-консультативної ради визначається положенням, що затверджено Постановою Пленуму Верховного Суду від 02 лютого 2018 року № 1. Відповідно до статті 47 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» Науково-консультативна рада утворюється при Верховному Суді з числа висококваліфікованих фахівців у сфері права для підготовки наукових висновків з питань діяльності Верховного Суду, що потребують наукового забезпечення.

До повноважень Науково-консультативної ради належать:

  • підготовка наукових висновків щодо тлумачення та застосування норм права;
  • участь у підготовці проектів узагальнень практики застосування судами норм матеріального і процесуального права з метою забезпечення їх однакового застосування під час розгляду справ;
  • попередній розгляд проектів постанов Пленуму Верховного Суду щодо надання рекомендаційних роз’яснень з питань застосування судами законодавства України під час розгляду справ;
  • попередній розгляд проектів висновків Пленуму Верховного Суду щодо проектів законодавчих актів, які стосуються судоустрою, судочинства, статусу суддів, виконання судових рішень та інших питань, пов’язаних із функціонуванням системи судоустрою України;
  • попередній розгляд проектів конституційних подань Верховного Суду до Конституційного Суду України щодо конституційності законів та інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції України;
  • попередній розгляд інших питань діяльності Верховного Суду, підготовка яких потребує наукового забезпечення;
  • участь у координації наукових досліджень у галузі права та формуванні державного замовлення на наукові дослідження в галузі права;
  • сприяння виданню офіційного друкованого органу Верховного Суду, інших його видань (у тому числі електронних).