Лекції професорів Херсонського державного університету

15 березня в межах Тижня Херсонського державного університету в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника відбулися публічні лекції першого проректора, професора ХДУ Сергія Омельчука на тему: «Академічна доброчесність у системі цінностей корпоративної культури університету» та докторки філологічних наук, професорки ХДУ Алли Цапів на тему: «Міжкультурна комунікація у сучасному освітньому середовищі: виклики, здобутки, перспективи».

Послухати лекцію завітали проректори, викладачі та студенти університетів.

Розпочав свою публічну лекцію перший проректор Херсонського державного університету Сергій Омельчук з головним акцентом на прозорості академічної доброчесності та дотримання принципів, які належать до однієї з основних цінностей корпоративної культури всіх учасників освітнього процесу будь-якого закладу вищої освіти. В межах дискусії із студентами було обговорено чесноти, що становлять основу академічної доброчесності; основні види порушень академічної доброчесності (фальсифікація, фабрикація); аутсорсинг завдань; цитування в науковому тексті: баланс власних думок і запозичених; внутрішньотекстові покликання при аналізі в тексті змісту інших публікацій; основні види академічної відповідальності; модель доброчесного академічного середовища в університеті.

У своїй темі «Міжкультурна комунікація у сучасному освітньому середовищі: виклики, здобутки, перспективи» Алла Цапів підкреслила, що дана комунікація вивчає особливості вербального та невербального спілкування людей, що належать до різних національних та мовно-культурних спільнот. Невербальне спілкування – це багатоканальний процес, який зазвичай здійснюється спонтанно. При цьому вербальна і невербальна поведінка нерозривно переплітаються. «Міжкультурна комунікація — адекватне взаєморозуміння двох учасників комунікативного акту, що є приналежними до різних національних культур. Завдяки цьому ми можемо обмінюватися інформацією, почуттями, думками представників різних культур, що зараз є дуже важливим у розвитку сучасного освітнього середовища», – зауважила професорка ХДУ Алла Цапів.

В ході лекції йшлося також про етику та еміку; культуру, її ядро, елементи та систему цінностей.