Фаховий семінар

16 лютого, відповідно до наказу ректора № 63 від 06.02.2023 р., в ауд. 211 Навчально-наукового юридичного інституту відбувся фаховий семінар на якому розглядалася дисертація аспіранта 3-го року навчання заочної контрактної форми Стасіва Андрія Петровича на тему «Договори в інноваційній діяльності: цивільно-правовий аспект» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право». Науковий керівник – Зеліско Алла Володимирівна, докторка юридичних наук, професорка, професорка кафедри цивільного права.

На семінарі були присутні десять із одинадцяти членів фахового семінару.

Заслухавши доповідь Стасіва Андрія Петровича, відповіді на поставлені членами семінару питання та обговоривши результати дослідження, актуальність тематики, обґрунтованість положень наукової новизни та висновків дисертаційної роботи, рівень теоретичної підготовки дисертанта тощо було ухвалено рішення рекомендувати  дисертаційну роботу «Договори в інноваційній діяльності: цивільно-правовий аспект», подану Стасівим Андрієм Петровичем на здобуття ступеня доктора філософії до подання для створення разової спеціалізованої ради Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника для її захисту.