Вітаємо аспірантів кафедри з успішним захистом дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право

26-27 листопада 2020 р. у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» відбулись захисти дисертацій:

Мартинюка Віктора Анатолійовича на тему: «Природні об’єкти та природні ресурси як об’єкти цивільних прав».
Науковий керівник:  Луць Володимир Васильович,
доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, головний науковий співробітник відділу проблем приватного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України (за сумісництвом – професор кафедри цивільного права ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»).

Опоненти:
Надьон Вікторія Валентинівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
Хоменко Михайло Михайлович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Погутя Олександра Петровича на тему: «Припинення непідприємницьких юридичних осіб».
Науковий керівник: Зозуляк Ольга Ігорівна, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного права ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Опоненти:
Калаур Іван Романович, доктор юридичних наук, професор, народний депутат України;
Менджул Марія Василівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного приватного права, правосуддя та адвокатури ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

Анатійчук Вікторії Василівни на тему:«Договір купівлі-продажу майнових прав на об’єкт будівництва»
Науковий керівник:  В
асильєва Валентина Антонівна, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, директор Навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (за сумісництвом – професор кафедри цивільного права).

Опоненти:
Гриняк Андрій Богданович, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, завідувач відділу проблем приватного права Науково-дослідного інституту приватного права та підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України;
Сабодаш Роман Богданович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Щиро вітаємо аспірантів та їх наукових керівників! Бажаємо натхнення на нові наукові звершення!