Приватне право

Приватне право

І семестр
Інші матеріали Методичні вказівки для
семінарських занять самостійної роботи
Актуальні проблеми науки цивільного права інд. завд. денна денна
Договір як цивільно-правова форма товарного обороту інд. завд. денна заочна денна заочна
Споживче право інд. завд. денна/заочна денна/заочна
Медичне право інд. завд. денна/заочна денна заочна
Особисті немайнові права інд. завд. денна/заочна денна/заочна
ІI семестр
Актуальні проблеми публічного і приватного права (всі спеціальності) денна заочна денна заочна
Набуття, реалізація та захист речових прав    денна    денна
Захист цивільних прав та інтересів   денна    денна
Міжнародний комерційний арбітраж    денна    денна  
Договірне право ЄС денна денна
ІIІ семестр
Захист цивільних прав та інтересів інд. завд.  денна заочна денна заочна
Санкції в цивільному праві   денна заочна денна заочна
Особливості розгляду спорів у сфері інтелектуальної власності   денна заочна денна
Реалізація прав інтелектуальної власності денна заочна денна заочна