XX Міжнародна конференція з проблем корпоративного права

30 вересня 2022 р. відбулася ювілейна XX Міжнародна конференція з проблем корпоративного права «Зміни у корпоративному законодавстві в період дії правового режиму воєнного стану в Україні».  Організаторами заходу виступили Лабораторія проблем корпоративного права НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.Бурчака  НАПрН України та кафедра цивільного права Навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Модератор заходу: завідувачка Лабораторії проблем корпоративного права НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, к.ю.н., доц. Ліліана Сіщук. 

З вітальним словом до учасників конференції звернулася директорка Навчально-наукового юридичного інституту, професорка Валентина Васильєва.

В роботі конференції взяли участь науковці з університетів Республіки Польща (John Paul II Catholic University Lublin, Silesian University (Katowice), University of Silesia in Katowice) та України, а саме: Донецького національного університету імені Василя Стуса, Національного університету «Одеська юридична академія», Харківського національного університету внутрішніх справ, Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія», Київського університету інтелектуальної власності та права, Інституту права КНУ імені Тараса Шевченка, Львівського національного університету імені Івана Франка, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, з НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.Бурчака  НАПрН України, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.