Вітаємо випускницю аспірантури спеціальності 081 «Право» з успішним захистом дисертації на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право»

30 вересня 2021 р. у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» відбувся захист дисертації БАШУРИН Наталії Ярославівни на тему: «НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН». Науковий керівник:  Коструба Анатолій Володимирович, доктор юридичних наук, професор,  професор кафедри цивільного права ДВНЗ «Прикарпатський національний університет Читати далі

Наукові досягнення кафедри

27 вересня 2021 року д.ю.н. ЗОЗУЛЯК ОЛЬЗІ ІГОРІВНІ присвоєно вчене звання професора кафедри цивільного права. Щиро вітаємо колегу з вагомим досягненням та бажаємо успішного втілення нових творчих задумів! (Наказ Міністерства освіти і науки України № 1017 від 27 вересня 2021 року «Про рішення Читати далі

XIX Міжнародна науково-практична конференція «РЕКОДИФІКАЦІЯ ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ: ПЕРСПЕКТИВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН»

24 вересня 2021 року відбулася щорічна конференція, присвячена проблематиці чинного та перспективного корпоративного законодавства та судової практики у сфері розгляду корпоративних спорів, організована Лабораторією проблем корпоративного права, Навчально-науковим юридичним інститутом та Науково-дослідним інститутом приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України. Тема Читати далі

Участь науково-педагогічних працівників кафедри у регіональному вебінарі Асоціації правників України

20 травня 2021 року відділенням Асоціації правників України в Хмельницькій області та відділенням Асоціації правників України в Івано-Франківській області проведено онлайн-захід на тему: «Способи та форми захисту цивільних прав та інтересів», в рамках якого обговорено проблематику ефективності захисту, захисту корпоративних прав та прав Читати далі

Вітаємо випускників аспірантури спеціальності 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право з успішним захистом дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

5 травня у спеціалізованій вченій раді К 20.015.14 ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” відбулися захисти дисертаційних робіт випускників аспірантури кафедри цивільного права Петечел Надії Михайлівни на тему: “Правове регулювання договору медичного страхування” (Науковий керівник: проф. Васильєва Валентина Антонівна, опоненти: д.ю.н. Лукасевич-Крутник Читати далі

Тарас Соломка (магістрант 1-го курсу спеціальності 081 “Право” (спеціальність “Корпоративне право”) – призер Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 24 листопада 2020 р. № 1457, закладом вищої освіти для проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році зі спеціалізації “Право” визначено Запорізький національний університет. Читати далі

Вітаємо аспірантів кафедри з успішним захистом дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право

12-13 квітня 2021 р. у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» відбулись захисти дисертацій: Стратюка Олександра Миколайовича на тему: «Заклади як учасники цивільних правовідносин». Науковий керівник:  Васильєва Валентина Антонівна, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, директор Навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Читати далі

Звітна наукова веб-конференція викладачів, докторантів, аспірантів та студентів за 2020 рік

5 – 9 квітня 2021 року у Прикарпатському національному  університеті імені Василя Стефаника відбулася звітна наукова веб-конференція викладачів, докторантів, аспірантів та студентів університету за 2020 рік. Робота конференції розпочалася 5 квітня та відбувалась в он-лайн форматі, за участю викладачів університету з усіх структурних підрозділів, Читати далі

Стажування доцента Схаб-Бучинської Т. Я. в місті Арад, Румунія

Доцент кафедри цивільного права Т. Я. Схаб-Бучинська з 1 лютого до 12 березня 2021 року на факультеті юридичних наук Західного університету імені Василе Голдіші (м. Арад, Румунія) пройшла міжнародне науково-педагогічне стажування у дистанційній формі. Тема стажування: «Сучасні методи та засоби підготовки майбутніх правників»(6,0 кредитів Читати далі

Відбулася 26 березня 2021 року Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція “Договір як універсальна форма правового регулювання”

26 березня 2021р. на базі Навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника  відбулася Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Договір як універсальна форма правового регулювання».  Робота конференції відбувалась в он-лайн форматі, за участю понад 30 учасників, серед яких професорсько- викладацький склад кафедри цивільного права навчально-наукового Читати далі