Відбулася 26 березня 2021 року Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція “Договір як універсальна форма правового регулювання”

26 березня 2021р. на базі Навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника  відбулася Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Договір як універсальна форма правового регулювання».
 Робота конференції відбувалась в он-лайн форматі, за участю понад 30 учасників, серед яких професорсько- викладацький склад кафедри цивільного права навчально-наукового юридичного інституту, представники цивілістичних шкіл Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Національного університету України ім. Я. Мудрого, Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені Ф. Г. Бурчака НАПрН України, Київського регіонального центру Національної академії правових наук України та аспіранти.
З вітальним словом до учасників конференції звернулася доктор юридичних наук,  професор, Заслужений юрист України, директор Навчально-наукового юридичного інституту Васильєва В.А., яка підкреслила  актуальність тематики наукового заходу в аспекті оновлення Цивільного кодексу України та побажала учасникам конструктивного діалогу.
Учасники конференції виступили із доповідями відповідно до тематичних напрямів «Загальнотеоретичні засад договірного регулювання» і «Особливості правового регулювання окремих договірних конструкцій».
За результатами наукового заходу планується публікація Збірника матеріалів конференції.