Участь представниками кафедри цивільного права у Науково-практичній конференції, присвяченій пам’яті пофесора Ч. Н. Азімова.

29 листопада 2019 року представники кафедри цивільного права, а саме: д.ю.н., проф. кафедри цивільного права Зеліско А.В. та зав. Лабораторії корпоративного права НДІ приватного права та підприємництва імені акад. Ф.Г. Бурчака к.ю.н. Сіщук Л. В. взяли участь у Науково-практичній конференції, присвяченій пам’яті проф. Ч.Н. Азімова та 20-річчю з дня створення кафедри цивільного права 2, проведеної на базі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого у м. Харкові