Історія

  Історія кафедри цивільного права Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника» – це історія становлення Прикарпатської цивілістичної школи, заснованої професором, д.ю.н., академіком НАПрН України  В. В. Луцем та сформованої професором, д.ю.н. В. А. Васильєвою, історія розвитку цивілістики на Прикарпатті та вагомого внеску професорсько-викладацького складу кафедри у підготовку висококваліфікованих юристів-практиків та науковців приватного права Прикарпаття.

  Кафедра цивільного права і  процесу створена 12 червня 1995 року у складі юридичного факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Наказом ректора Прикарпатського університету імені Василя Стефаника професора Б.К. Остафійчука № 135-к від 21 жовтня 2008 року кафедра цивільного права і процесу реформована у кафедру цивільного права. Профільними дисциплінами кафедри цивільного права залишились дисципліни з галузей матеріального приватного права.

  Першим завідувачем кафедри став академік НАПрН України, Заслужений діяч науки і техніки, доктор юридичних наук, професор Володимир Васильович Луць. На новоствореній кафедрі на той час працювали кандидат юридичних наук, доцент М. В. Іванчук; доценти кафедри О. А. Вівчаренко, В. Д. Басай; асистенти В. А. Васильєва, Н. П. Бідочко, Н. Ю. Іванова.

Згодом професорсько-викладацький склад кафедри цивільного права і процесу поповнюється. У 1997 році на посади старших викладачів кафедри цивільного права і процесу залучаються полковник міліції у відставці А.І.Кальмук (1997-2007 рр.), підполковник міліції у відставці І. М. Кецмен (1997-2008 рр.), асистент Ю .Ю. Юрченко (1997-2007 рр.). На умовах сумісництва до викладання дисциплін, що забезпечуються кафедрою залучаються юристи-практики. Зокрема, з 1996 року теоретичні положення та практичні навики студентам передавали голова Івано-Франківського апеляційного суду, кандидат юридичних наук П. О. Гвоздик (1996-2008 рр.); суддя Тисменицького районного суду В. В. Вуйців; судді арбітражного суду Г. З. Цюх і В. А. Юрчак; суддя апеляційного суду Івано-Франківської області В. А. Девляшевський; завідувач Першої Івано-Франківської державної нотаріальної контори М. І. Стецьків, яка працювала на посаді старшого викладача кафедри до 2012 року. Посаду старшого викладача кафедри у 2000-2003 роках обіймала Л. М. Николайчук. Впродовж 2001-2010 років у штаті кафедри адвокат, кандидат юридичних наук, доцент В. І. Розвадовський.

  У 2002 році кафедру очолила доктор юридичних наук, професор Валентина Антонівна Васильєва. В той час до професорсько-викладацького складу кафедри долучаються професор, д.ю.н. П. Д. Пилипенко (2003-2006 рр); старші викладачі П. І. Проскурніцький, Ю. Ю. Юрченко; асистенти кафедри С. О. Бородовський, О. М. Великорода, Б. І. Кукурудз.

   Починаючи з 2003 року професорсько-викладацький склад кафедри поповнюється молодими викладачами – випускниками аспірантури Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. З 2003 до 2008 року у штаті кафедри була доцент М. В. Логвінова. У 2005 році на посаду асистента прийнята О. С. Олійник, яка сьогодні обіймає посаду заступника директора Навчально-наукового юридичного інституту.

   В подальшому на кафедрі цивільного права працювали Н. В. Кохан (вересень 2004- березень 2006 р.), Л. В. Федюк (2006-2014 рр.), О. Я. Кузьмич (2007-2010 рр.), І. Р. Калаур (2003-2007 рр.). Лаборантами кафедри у свій час були: Р. М. Жирун, Г. З. Бачинська, М. С. Стефурак, С. З. Пилип’юк, М. Д. Пленюк, В. Д. Щерба, М. С. Іванків, М. Б. Данилюк та Макарчук В.В.

Реформування кафедри цивільного права і процесу у кафедру цивільного права (наказ ректора ПНУ ім. В. Стефаника № 135-к від 21.10.2008 р.) зумовлює оновлення професорсько-викладацького складу кафедри. У 2008 році до складу колективу кафедри долучаються асистенти А. М. Козлов (2008-2018 рр.), В. В. Корольов (2008-2011 рр.), О. Р. Ковалишин (2008-2012 рр.), викладач Р. М. Андрусяк (2008-2014 рр.), доценти І. І. Банасевич та І. В. Мироненко. У 2010 році на посаду викладача прийнята О. І. Зозуляк, у 2011 році на посаду доцента прийнята Р. М. Гейнц. З вересня 2015 року до лютого 2023 року посаду професора кафедри обіймав д.ю.н. А. В. Коструба. У 2017 році на посаду викладача прийнята У.П. Гришко, у 2018 році на посаду асистента прийнята Ю.І. Парута. У травні 2019 року до колективу кафедри долучився професор, д.ю.н., академік НАПрН України, заслужений юрист України Зайчук О.В. За час свого існування кафедра цивільного права активно та різнопланово розвивається, професорсько-викладацьким складом кафедри набуто значний досвід проведення наукових досліджень, накопичено достатньо науково-практичних знань, що втілюються у якісній та ефективній роботі.

Альманах кафедри 1992-2017 р.р.