Нормативні документи

  1. Путівник для аспірантів завантажити
  2. Порядок присудження ступеня доктора філософії, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2022 № 44 завантажити.
  3. Положення про Підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів та здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (редакція 2017 р.) завантажити
  4. Програма педагогічної практики здобувачів ступеня доктора філософії (PhD) у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» завантажити