Корпоративне право

дисципліни 2021/2022 н.р.

І семестр Інші матеріали Методичні вказівки для
семінарських занять самостійної роботи
Банківське право України заочна заочна
Корпоративне право України заочна заочна
Інвестиційне право   заочна заочна
Правочини в корпоративному праві     заочна заочна
Ліквідація та банкрутство підприємницьких товариств     заочна  заочна
ІІ семестр
Актуальні проблеми публічного та приватного права інд. завд. денна заочна денна заочна
Акціонерне право заочна заочна
Правовий статус корпорацій в праві Європейського Союзу (англ.мовою)   заочна заочна
Здійснення корпоративних прав заочна заочна
Охорона та захист корпоративних прав   заочна заочна
ІIІ семестр
Охорона та захист корпоративних прав інд. завд. денна заочна денна заочна
Правовий статус корпорацій в праві Європейського Союзу (англ.мовою) інд. завд. денна заочна денна заочна
Універсальне правонаступництво в корпоративних правовідносинах інд.завд. денна + заочна денна заочна