Докторантура

На кафедрі виконуються п’ять дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук:

Банасевич Ірина Іванівна – «Договірні зобов’язання за участю споживачів (цивільно-правові аспекти)», науковий консультант – доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки Луць Володимир Васильович.

Гудима-Підвербецька Марія Мирославівна – «Субсидіарні зобов’язання в цивільному праві», науковий консультант – доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України Васильєва Валентина Антонівна.

Гудима Мирослава Мирославівна – «Строки в цивільному праві», науковий консультант – доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України Васильєва Валентина Антонівна.

Логвінова Марія Володимирівна – «Здійснення та захист сімейних прав за законодавством України: теоретичні та практичні аспекти»,  науковий консультант – доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України Васильєва Валентина Антонівна.

Сигидин Мар’яна Михайлівна – «Теоретико-правові засади здійснення та захисту суб’єктивних прав учасників сімейних правовідносин»,  науковий консультант – доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України Васильєва Валентина Антонівна.