Всеукраїнська науково-практична конференція «Договір як універсальна форма правового регулювання»

5 квітня 2024 р. у Навчально-науковому юридичному інституті відбулася сьома Всеукраїнська науково-практична конференція «ДОГОВІР ЯК УНІВЕРСАЛЬНА ФОРМА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ», організована кафедрою цивільного права. Починаючи з 2023 року року конференція присвячується світлій пам’яті академіка Національної академії правових наук України, заслуженого діяча науки і техніки України, доктора юридичних наук, професора Володимира Луця (1933-2021).

Конференція проводилася у змішаному форматі: онлайн на платформі Cisco Zoom та офлайн в ауд. 305 Навчально-наукового юридичного інституту.

Спікер заходу: завідувачка кафедри цивільного права Руслана ГЕЙНЦ.

Науковий захід відкрив ректор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника проф. Ігор ЦЕПЕНДА, який привітав учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції та відзначив вагомий внесок професора Володимира Луця у розвиток Прикарпатської цивілістичної школи.

З вітальними словами до учасників конференції звернулися доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений юрист України, академік-секретар відділення цивільно-правових наук НАПрН України, заступник директора Інституту правотворчості та науково-правових експертиз НАН України з наукової роботи Андрій ГРИНЯК, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного права Київського університету, директор Інституту правотворчості та науково-правових експертиз НАНУ Олексій КОТ, доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник Науково-дослідного інституту приватного права Каспійського університету, член Міжнародної академії порівняльного правознавства (IACL) Фархад КАРАГУСОВ, доктор права, професор Університету прикладних наук м. Висмара Ганс-Йоахім ШРАММ.

Учасників конференції привітав директор Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, дійсний член (академік) НАПрН України Олександр КРУПЧАН.

З вітальним словом до учасників конференції звернувся доктор юридичних наук, професор, Народний депутат України Іван КАЛАУР

та кандидат юридичних наук, професор, заслужений юрист України, директор Навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Юрій МИКИТИН.

Участь у роботі конференції взяли понад шістесят науковців із двадцяти чотирьох закладів вищої освіти та наукових установ України, серед яких: Волинський національний університет імені Лесі Українки (м.Луцьк), Донецький національний університетет імені Василя Стуса (м. Вінниця), Донецький державний університет внутрішніх справ (м. Кропивницький), Західноукраїнський національний університет (м. Тернопіль), Інститут правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії наук України (м. Київ),  Національна академія внутрішніх справ (м. Київ), Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку  НАПрН України (м. Харків), Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київський університет права та інтелектуальної власності, Київський кооперативний інститут бізнесу і права,  Київський університет туризму, економіки і права, Львівський державний університет внутрішніх справ, Львівський національний університет імені Івана Франка, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука (м. Рівне), Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України (м. Київ), Національний унівеситет «Одеська юридична академія», Національний технічний університет України «Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського»,  Національний університет «Києво-Могилянська академія», Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (м. Харків),  Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ),  Харківський національний університет внутрішніх справ, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Чорноморський національний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв).

Під час виступів вчені цивілісти відзначили, що наукові підходи професора Луця залишаються актуальними і важливими для становлення сучасного цивільного права та реформування законодавства.

Окрім того, учасники конференції обговорили особливості правового регулювання окремих договірних конструкцій та теоретичні засади договірного регулювання.