Фаховий семінар

10 листопада, відповідно до наказу ректора № 901 від 01 листопада 2023 р., в Навчально-науковому юридичному інституті на кафедрі цивільного права відбувся фаховий семінар для апробації дисертації аспіранта 4-го року навчання вечірньої державної форми Сулими Андрія Петровича на тему «Диспозитивність в локальній корпоративній правотворчості» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право»  за спеціальністю 081 «Право». Науковий керівник – Зозуляк Ольга Ігорівна, докторка юридичних наук, професорка кафедри цивільного права.

Семінар проходив в ауд. 209 ННЮІ. На семінарі були присутні всі одинадцять членів фахового семінару.

Заслухавши доповідь Сулими Андрія Петровича, відповіді на поставлені членами фахового семінару питання та обговоривши результати дослідження, актуальність тематики, обґрунтованість положень наукової новизни та висновків дисертаційної роботи, рівень теоретичної підготовки дисертанта тощо було ухвалено рішення рекомендувати  дисертаційну роботу «Диспозитивність в локальній корпоративній правотворчості», подану Сулимою Андрієм Петровичем на здобуття ступеня доктора філософії до подання для створення разової спеціалізованої ради Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника для її захисту.