Вітаємо аспірантку кафедри цивільного права з успішним захистом дисертації на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право»

27 жовтня 2023 р. у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника відбувся захист дисертації КУЗИК Вікторії Віктоівни на тему: «ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЧЛЕНСЬКИХ ВІДНОСИН У НЕПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ТОВАРИСТВАХ».

Науковий керівник:  Зозуляк Ольга Ігорівна, докторка юридичних наук, професорка,  професорка кафедри цивільного права  Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Захист відбувся на засіданні разової ради у складі:

Голова ради:

Зеліско Алла Володимирівна, докторка юридичних наук, професорка, професорка кафедри цивільного права Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Рецензенти:

Олійник Оксана Степанівна, кандидатка юридичних наук, доцентка, заступник директора Навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;

Ковалишин Олександр Романович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри судочинства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Офіційні опоненти:

Сліпченко Святослав Олександрович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільно-правових дисциплін Харківського національного університету внутрішніх справ;

Кочин Володимир Володимирович, кандидат юридичних наук, старший дослідник, провідний науковий співробітник відділу проблем приватного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.Бурчака НАПрН України (за сумісництвом).

Щиро вітаємо дисертантку та наукового керівника проф. Зозуляк Ольгу Ігорівну! 

Бажаємо натхнення на нові наукові звершення!