XXI Міжнародна науково-практична конференція з проблем корпоративного права

6 жовтня 2023 року на базі Навчально-наукового юридичного інститут відбулася XXI Міжнародна науково-практична конференція «Здійснення та захист корпоративних прав в Україні: шлях до європейських стандартів», присвʼяченої світлій памʼяті Валентини Антонівни Васильєвої, доктора юридичних наук, професора, Заслуженого юриста України. Конференція була організована Лабораторією проблем корпоративного права НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України. Кафедра цивільного права виступила співорганізатором заходу. Конференція проводилася онлайн на платформі Cisco Webex Meetings. Модератори заходу: завідувачка Лабораторії проблем корпоративного права Ліліана Сіщук та учений секретар НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України Тетяна Попович.

Програма конференції: завантажити

Відеозапис конференції: завантажити