Освітньо-професійна програма «Міжнародне та європейське право» успішно акредитована!

20 червня 2023 р. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти прийняло рішення про акредитацію освітньо-професійної програми «Міжнародне та європейське право» спеціальності 081 Право першого (бакалаврського) рівня Навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.