Фаховий семінар

15 червня, відповідно до наказу ректора № 344 від 01 червня 2023 р., в  Навчально-науковому юридичному інституті відбувся фаховий семінар на якому розглядалася дисертація аспірантки 3-го року навчання заочної контрактної форми Кузик Вікторії Володимирівни на тему «Правове регулювання членських відносин у непідприємницьких товариствах»на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право». Науковий керівник – Зозуляк Ольга Ігорівна, докторка юридичних наук, професорка, професорка кафедри цивільного права.

Семінар проходив у змішаній формі: очно – в ауд. 305 ННЮІ та онлайн за покликанням: https://meet.google.com/xbu-foqu-vau

На семінарі були присутні дванадцять з тринадцяти членів фахового семінару.

Заслухавши доповідь Кузик Вікторії Володимирівни, відповіді на поставлені членами семінару питання та обговоривши результати дослідження, актуальність тематики, обґрунтованість положень наукової новизни та висновків дисертаційної роботи, рівень теоретичної підготовки дисертанта тощо було ухвалено рішення рекомендувати  дисертаційну роботу «Правове регулювання членських відносин у непідприємницьких товариствах», подану Кузик Вікторією Володимирівною на здобуття ступеня доктора філософії до подання для створення разової спеціалізованої ради Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника для її захисту.