Секційне засідання кафедри цивільного права

6 квітня 2022 року в онлайн форматі на платформі Google Meet відбулося засідання підсекції викладачів, докторантів та аспірантів кафедри цивільного права. В роботі взяли участь 9 науково-педагогічних працівників та 8 аспірантів.

Тематика виступів учасників охоплювала проблематику корпоративних відносин: “Структурні компоненти alter корпоративних юридичних відносин” (проф. КОСТРУБА А.В.); “Співвідношення розміру частки у статутному капіталі ТОВ і голосів з неї” (аспір. СІКОРА В.Є.), юридичних осіб: “Сучасний стан та перспективи розвитку вчення про права учасників непідприємницьких товариств” (проф. ЗОЗУЛЯК О.І.),
 “Види юридичних осіб у сфері розробки та реалізації інновацій” (проф. ЗЕЛІСКО А.В.), охорони особистих немайнових прав: “Захист особистих немайнових прав володільців сусідніх об’єктів нерухомого майна: окремі аспекти” (доц. МИРОНЕНКО І.В.), “Право фізичної особи на таємницю про стан здоров’я” (доц. ГЕЙНЦ Р.М.), 
“Сучасний стан та тенденції розвитку правового регулювання нематеріальних активів за законодавством України” (аспір. МАКСИМІВ Л. М.), права інтелектуальної власності: “Особливості правового регулювання вільного використання об‘єктів авторського права” (доц. СТЕФАНИШИН Н.М.), захисту прав спожиачів: “Умови договору про споживчий кредит” (аспір. ЧІЧАК Л.М.), 
іншим актуальним питанням цивільного права: “Ризик та відповідальність у приватному праві” (асіпр. ДУБИЦЬКА Н.Т.), “Сучасні підходи щодо визначення суб’єктів недержавної правотворчості” (аспір. СУЛИМА А.П.)