Підсекційні засідання кафедри за участю студентів

7 квітня 2022 року в онлайн форматі на платформі Google Meet відбулося засідання підсекцій кафедри цивільного права  наукової студентської конференції Університету за 2021 р. Участь у конференції взяли студенти другого, третього і четвертого курсів, які виконують наукові та дипломні роботи під керівництвом професорсько-викладацького складу кафедри цивільного права та їх наукові керівники. Засідання розпочалося з вітального слова завідувачки кафедри  доц. Гейнц Р.М. і проводилося окремо у двох  підсекціях: “Цивільне право” і “Договірне право”.

 

До участі в роботі обох підсекцій було заявлено шістнадцять студентів повісім студентів у кожній. За результатами виступів, представлених студентами на звітній конференції,  рекомендовано до відзначеня 12 студентів.

До нагородження грамотою ректора Університету рекомендовані студенти 3-го курсу КОБАЩУК Вікторія (“Особливості договору купівлі-продажу через мережу Інтернет”, науковий керівник: доц. Сіщук Л.В.) та КУТНА Марта  (“Договір як форма реалізації цивільної правосуб’єктності учасників цивільних правовідносин”, науковий керівник: доц. Схаб-Бучинська Т.Я.)
та студенти 4-го курсу: ВАСИЛЮК Вікторія (“Теоретичні аспекти припинення договірних зобов’язань в цивільному праві”, науковий керівник: доц. Гейнц Р.М.), ПРИГОДА Тетяна (“Інформація як об’єкт цивільних прав”, науковий керівник: викл. Гришко У.П.).
До друку у збірнику наукових праць студентів Університету «Еврика XXIII» рекомендовані студентка другого курсу ІВАНИШИН Ангеліна (“Комп’ютерні програми як об’єкти авторських прав”, науковий керівник: доц. Гейнц Р.М.), студент третього курсу УРБАНСЬКИЙ Іван (“Цивільний договір – універсальна конструкція «soft law»”, науковий керівник: проф. Зеліско А.В. ),
та студенти четвертого курсу: П’ЯТКА Ірина (“Актуальні проблеми реалізації державної регуляторної політики в сфері господарювання та теоретико-методологічні засади їх вирішення”, науковий керівник: доц. Олійник О.С.), ХРІН Ірина (“Інститут сепарації в сімейному праві”, науковий керівник: доц. Схаб-Бучинська Т.Я.).
До нагородження подякою директора Навчально-наукового юридичного інститутурекомендовані студентка другого курсу КІЩУК Віталіна (“Нетрадиційні об’єкти права інтелектуальної власності”, науковий керівник: доц. Гейнц Р.М.),
студенти третього курсу АННЮК Дмитро (“Електронні правочини в цивільному праві України”, науковий керівник: проф. Зеліско А.В. ), ЦЮХ Анна (“Штучний інтелект як об’єкт цивільно-правового регулювання”, науковий керівник проф. Зозуляк О.І.), студентка четвертого курсу АББАСОВА Анастасія (“Значення вини у договірній відповідальності”, науковий керівник доц. Банасевич І.І.).