XVII Міжнародна науково-практична конференція “Правовий захист корпоративних прав за законодавством України та країн Європейського Союзу”

27-28 вересня 2019 року на базі кафедри цивільного права навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» відбулася ХVІІ Міжнародна науково-практична конференція «Правовий захист корпоративних прав за законодавством України та країн Європейського Союзу».

Участь у конференції взяли юристи-практики та науковці з провідних закладів України, а саме: Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, Національного університету «Одеська юридична академія», Львівського національного університету імені Івана Франка та інших. Серед іноземних представників – науковці та практики з Австрії та Республіки Польща.