Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Договір як універсальна форма правового регулювання»

Кафедра цивільного права навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені В Стефаника» запрошує науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, здобувачів, ад’юнктів, суддів, адвокатів, юрисконсультів взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Договір як універсальна форма правового регулювання», яка відбудеться 1-5 квітня 2019 року.

У межах конференції планується робота за такими тематичними напрямами:

  1. Теоретичні засади договірного регулювання.
  2. Особливості правового регулювання окремих договірних конструкцій.
  3. Договірні зобов’язання за участю споживачів.
  4. Концепція цивільно-правового договору в інших галузях права.

 Кінцевий строк подання матеріалів – 18 березня 2019 р.

Інформаційний – лист запрошення