Участь доцентки І.І. Банасевич у роботі разової спеціалізованої ради

16 лютого 2024 року доцентка кафедри Ірина БАНАСЕВИЧ у статусі опонента взяла участь у роботі спеціалізованої вченої ради ДФ 58.082.039,  створеної згідно з наказом ректора Західноукраїнського національного університету № 769 від 20.12.2023 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Мартинюка Юрія Володимировича  на тему «Захист суб’єктивних цивільних прав у договірних зобов’язаннях»  на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право».