Засідання робочої групи з розробки проєкту освітньо-професійної програми Право другого (магістерського) рівня за спеціальністю 081 Право

29 січня 2024 року відбулося засідання робочої групи з розробки проєкту освітньо-професійної програми Право другого (магістерського) рівня за спеціальністю 081 Право під головуванням гаранта ОП – докторки юридичних наук, професорки, завідувачки кафедри судочинства Ю.В. Кернякевич-Танасійчук та за участю директора Навчально-наукового юридичного інституту – кандидата юридичних наук, професора, Ю.І. Микитина,  де було розглянуто та узагальнено надані пропозиції щодо проєкту ОП під час громадського обговорення.

Проєкт ОП був розміщений на сайті університету та навчально-наукового юридичного інституту. Стейкхолдери мали можливість подання пропозицій з 22 грудня 2023 року по 22 січня 2024 року. У цей період гарант та кафедри вели також робочі обговорення з роботодавцями, студентами, випускниками ОП, було проведено опитування зацікавлених суб’єктів.