Засідання кафедри цивільного права

27 червня 2022 року відбулося планове засідання кафедри цивільного права на якому було підведено підсумки роботи кафедри у другому півріччі 2021/2022 н.р.

Порядок денний включав розгляд таких питань як результати міжнародної роботи науково-педагогічних працівників кафедри та результати опитування оцінки студентами якості викладання навчальних дисциплін 2-го семестру, обговорення результатів виробничої практики магістрантів 1-го курсу денної та заочної форм навчання”Аналітичне дослідження судових рішень ЄСПЛ” та результатів  заліково-екзаменаційної сесії студентів денної форми навчання, затвердження звітів НПП кафедри про виконання Індивідуального плану роботи та інших. 
Розгляд кожного питання супроводжувався активним обговоренням і затвердженням відповідного рішення.