Рекомендації щодо завершення 2021/2022 навчального року у закладах вищої освіти

21 квітня 2022 року Міністерство освіти і науки України надіслало керівникам закладів вищої та фахової передвищої освіти всіх форм власності та сфер управління листи-рекомендації щодо окремих питань завершення 2021/2022 навчального року.

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет зазначив, що «головними пріоритетами у воєнний період є захист України, збереження життя громадян, функціонування критичної інфраструктури держави, а також організація освітнього процесу. У цей період керівники закладів фахової передвищої та вищої освіти здійснюють захист учасників освітнього процесу, працівників, прилеглих територій і у разі потреби – евакуацію».

З урахуванням особливостей стану території та перебігу військових дій, Міністерство освіти і науки України рекомендує керівникам закладів освіти відновити та здійснювати освітній процес очно, у змішаній формі чи дистанційно. Важливо встановити зв’язок з усіма працівниками та здобувачами освіти, а також допомогти їм включитися в освітній процес з урахуванням місця перебування.

Якщо розташовані у зоні проведення активних бойових дій заклади не можуть відновити освітній процес, здобувачі можуть дочекатися відновлення, прослухати окремі навчальні дисципліни в інших ЗВО в межах внутрішньої академічної мобільності, або навчатися самостійно.

Для здобувачів освіти невипускних курсів, у разі неможливості виконання індивідуального навчального плану 2021/22 навчального року в повному обсязі, рекомендуємо внести зміни до індивідуальних навчальних планів і здійснити перенесення частини освітніх компонентів (навчальних дисциплін, індивідуальних завдань, практик тощо).

Для здобувачів освіти випускних курсів необхідно забезпечити виконання навчального плану з урахуванням визнання результатів неформальної та інформальної освіти, а також академічної мобільності. Дострокове завершення навчального року для них неприйнятне, оскільки означає неможливість своєчасного отримання документа про освіту.

Для здобувачів освіти випускних курсів необхідно провести атестацію здобувачів у встановлені строки та забезпечити своєчасну видачу документів про здобуття відповідного рівня освіти. У разі неможливості проведення атестації здобувачів у традиційному форматі, рекомендуємо провести атестацію дистанційно.

Джерело: сайт Міністерства освіти і науки України