Засідання кафедри цивільного права

28 січня 2022 року відбулося планове засідання кафедри цивільного права на якому було підведено підсумки роботи кафедри у першому півріччя 2021/2022 н.р.

Порядок денний включав розгляд таких питань як заслуховування звітів аспірантів та атестація аспірантів, визначення напрямів міжнародної роботи науково-педагогічних працівників кафедри у 2022 році, обговорення результатів виробничої практики магістрантів 1-го курсу денної та заочної форм навчання та результатів  заліково-екзаменаційної сесії студентів денної форми навчання, затвердження науково-методичної документації з дисциплін, що забезпечуються кафедрою та інших.  Розгяд кожного питання супроводжувався активним обговоренням і затвердженням відповідного рішення.