Інформація щодо дипломних робіт

Тематика дипломних робіт для магістрантів 1-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 081 «Право» на 2020/2021 н.р.

В період дистанційного навчання магістрант може обрання теми дипломної роботи оформити в електронній формі. Для цього необхідно заповнити Заяву для обрання теми дипломної роботи і надіслати її на електронну адресу кафедри: kcp@pnu.edu.ua. Заява вважається прийнятою, після отримання відповіді, що підтверджує її прийняття кафедрою.

Заява для обрання теми дипломної роботи

Оперативна інформація про обрані теми дипломних робіт

Розпорядження про затвердження тем дипломних робіт магістрантам 1-го курсу, їх керівників і консультантів у 2020-2021 н.р.


Наказ ректора щодо перевірки студентських кваліфікаційних на оцінку рівня унікальності у 2020 році

Положення Університету про запобігання академічному плагіату

Розпорядження директора ННЮІ про організацію перевірки робіт на академічний плагіат


Відповідно до розпорядження директора магістранти 2-го курсу денної і заочної форм навчання повинні подати дипломні роботи в електронному та друкованому вигляді на кафедру цивільного права до 20 листопада 2020 року. Студенти групи Пдн(м2)-03 повинні подати дипломні роботи до 19 лютого 2021 року. До дипломної роботи додається Заява про самостійність роботи та записаний на електронному носії (CD або DVD-диску) примірник дипломної роботи.

Заява студента про самостійність роботи


Методичні вказівки щодо виконання дипломних робіт 


Тематика дипломних робіт для магістрантів 1-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 081 «Право» на 2019/2020 н.р.