Інформація щодо дипломних робіт

Витяг з розпорядження про затвердження тем дипломних робіт, керівників і консультантів із змінами станом на 1 вересня 2021 року

Інформація про рецензентів дипломних робіт

Наказ ректора щодо перевірки студентських кваліфікаційних на оцінку рівня унікальності у 2020 році

Положення Університету про запобігання академічному плагіату

Розпорядження директора ННЮІ про організацію перевірки робіт на академічний плагіат


Відповідно до розпорядження директора № 153 від 29 грудня 2020 р. у 2021/2022 н.р. магістранти 2-го курсу денної та заочної форм навчання повинні подати дипломні роботи в електронному та друкованому вигляді на кафедру цивільного права до 15 листопада 2021 року. До дипломної роботи додається Заява про самостійність роботи та записаний на електронному носії (CD або DVD-диску) примірник дипломної роботи.

Заява студента про самостійність роботи


Методичні вказівки щодо виконання дипломних робіт