Заочна форма

спеціалізація «Приватне право»

1 курс

І семестр

Колізійні проблеми сімейного права

Договір як цивільно-правова форма товарного обороту

Особисті немайнові права

Медичне право

ІІ семестр

Актуальні проблеми приватного права

Порівняльне речове право

Недоговірні зобов’язання

Міжнародний комерційний арбітраж

Комерційне право Європейського Союзу (англ.мовою)

 

2 курс

ІІІ семестр

Санкції в цивільному праві

Захист цивільних прав та інтересів

Реалізація прав інтелектуальної власності

Особливості розгляду спорів у сфері інтелектуальної власності

 

спеціалізація «Корпоративне право»

1 курс

І семестр

Корпоративне управління

Банківське право України

Корпоративне право України

Правочини у корпоративному праві

Ліквідація і банкрутство підприємницьких товариств

Інвестиційне право

ІІ семестр

Акціонерне право

Розпорядження корпоративними правами

Здійснення корпоративних прав

Правове регулювання обігу цінних паперів

Способи захисту корпоративних прав

 2 курс

ІІІ семестр

Охорона і захист корпоративних прав та інтересів

Правовий статус корпорацій в праві Європейського Союзу (англ. мовою)

Універсальне правонаступництво у корпоративних правовідносинах