Гришко Уляна Петрівна

Викладач кафедри цивільного права, кандидат юридичних наук

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта, науковий ступінь

2006-2012 р.р.- Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність «правознавство», кваліфікація «магістр правознавства».

2012-2015 р.р.- аспірантура ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника»,  без відриву від виробництва.

2017р. – кандидат юридичних наук, спеціальність 12.00.03- цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

Місця роботи, професійний досвід

Після закінчення аспірантури ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника» з жовтня 2016 року прийнята за сумісництвом на посаду асистента кафедри цивільного права навчально- наукового юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника».

З жовтня 2017р. і по теперішній час  прийнята на посаду викладача кафедри цивільного права навчально- наукового юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника».

Гришко У.П. Співвідношення сутності понять «споживач» та «пасажир». Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право.2014.Вип. 27. Том 1.С.134-137.

Гришко У.П. Окремі форми відповідальності перевізника як способи захисту прав споживачів транспортних послуг. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових праць. 2014.Вип. 35.С.56-65.

Гришко У. П. Загальна характеристика прав споживачів транспортних послуг. Юридичний науковий електронний журнал.2014.№5.С.25-29.

Ulyana Hryshko. The system of protection methods for the rights of transportation  services consumer.Legea si Viata .2015.7/3(283). Pages 27-31.

Гришко У. П. Порушення перевізником умов договору перевезення пасажирів і багажу як підстава для захисту прав споживачів транспортних послуг .Право і суспільство.2015.№ 6-2 ч.2. С.60-66.

Гришко У.П. Особливості цивільно- правової відповідальності перевізника за порушення прав споживачів транспортних послуг. Підприємництво, господарство і право.2016.№6.С.6-8.

Гришко У. Договір перевезення вантажу автомобільним транспортом: особливості й істотні умови. Jurnalul juridic national: teorie şi practică. 2018. №5 (33). Р.118-121.

Гришко У.П. Особливості відповідальності перевізника за шкоду, завдану каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю пасажира. Підприємництво, господарство і право. 2018. №11.

Гришко У.П. Неюрисдикційна форма захисту прав споживачів транспортних послуг: перспективи розвитку. Договір як універсальна форма правового регулювання: матеріали Всеукраїнської науково- практичної конференції (м. Івано – Франківськ, 16 березня 2018 року). м. Івано-Франківськ : ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2018. С.105-109

Гришко У.П. Деякі аспекти звільнення від відповідальності перевізника за договором перевезення пасажира та багажу. Договір як універсальна форма правового регулювання: матеріали Всеукраїнської науково- практичної інтернет- конференції (м. Івано – Франківськ, 1-5 квітня 2019 року). м. Івано-Франківськ : ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2019. С.81-83

Наукова діяльність

Тема кандидатської дисертації «Захист прав споживачів транспортних послуг» http://lib.pnu.edu.ua/lib/page_lib.php . Дисертація захищена у 2017 році у спеціалізованій вченій раді K 20.051.14 навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника» під керівництвом кандидата юридичних наук, доцента, доцента кафедри цивільного права Банасевич Ірини Іванівни  https://kcp.pnu.edu.ua/банасевич-ірина-іванівна/

Автор  понад 25 праць, серед яких  12 фахових статей, публікації у збірниках матеріалів міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій, 4 праці навчально-методичного характеру.

Організаційна діяльність

Робота в оргкомітеті щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції «Договір як універсальна форма правового регулювання».

Член-координатор газети «Юрфакти плюс».

Забезпечує викладання навчальних дисциплін: «Цивільне право України ч.1», «Основи римського приватного права», «Підприємницьке право», «Контракти у підприємницькій діяльності».

Коло наукових інтересів: правовий статус споживача транспортних послуг, особливості цивільно- правової відповідальності перевізника, договір перевезення пасажирів та багажу, форми та способи захисту прав споживачів транспортних послуг.