Міжнародне стажування доцента, д.ю.н. Ігоря МИРОНЕНКА

Від 16 травня до 26 червня 2022 року  доцент кафедри цивільного права Ігор Віталійович МИРОНЕНКО проходив науково-педагогічне стажування в Куявському університеті у Влоцлавеку, Республіка  Польща (Cuiavian Uiversity in Włocławek,
The Republic of Poland).

Мета стажування: підвищення рівня теоретичних і практичних знань щодо функціонування юридичної освіти в Україні та країнах Європейського Союзу, національних і міжнародних стандартів вищої юридичної освіти, а також сучасних методів та підходів щодо навчання студентів-юристів. 

Програма міжнародного стажування  на тему: «Вища юридична освіта в Європейському Союзі: досвід, особливості, цифровізація» включала сім тематичних напрямів загальною тривалістю 180 годин (6 кредитів ЕСТS).

Форма проходження: дистанційна.  За результатами стажування І.В. Мироненко отримав відповідний сертифікат.